Member I’m ARM

ฟรีโปรแกรม สำหรับ Admin รพ.และหน่วยงานของรัฐ ครับ

1. DSHOS-Tool Full Install 590818b
– ข้อควรระวังในการใช้งานโปรแกรมนี้ หากไม่มั่นใจโปรดแจ้ง หรือถามผมก่อนใช้งานนะครับ
– ติดต่อได้ทาง Facebook : https://www.facebook.com/arm.youant
Link Download : *** DSHOS-Tool_Full_Install_590818b (434 downloads ) ***

2. DSHOS-Service update

– หากท่านยังไม่เคยใช้งานกรุณา ดูคู่มือตามนี้ก่อนนะครับ เพราะต้องสร้างฐานแยก
คลิก Link คู่มือ DSHOS-Service

Link Download เวอชัน DSHOS_Service_update_630110
***  DSHOS_Service_update_630110 (168 downloads ) ***
– แก้ไข หน้าจอ รายงานสรุปค่าใช้จ่าย OPD – INCOME
– แก้ไข หน้าจอ รายงานสรุปค่าใช้จ่าย IPD – INCOME
– แก้ไข หน้าจอ สรุปค่าใช้จ่าย แยกตามหมวดค่ารักษา

Link Download เวอชัน 621122 ***  DSHOS_Service_update_621122 (55 downloads ) ***
– เพิ่มให้แสดง ที่อยู่ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน บ้านเลขที่ ในระบบค้นหา Custom Search
  
Link Download เวอชัน 621015 : *** ดาวโหลด  DSHOS_Service_update_621015 (71 downloads ) ***
– เปลี่ยนดึงจาก visit date แทนจากวันที่บันทึกข้อมูล ให้แล้วนะครับ

Link Download เวอชัน 620425 : *** ดาวโหลด  DSHOS_Service_update_620425.zip (216 downloads ) ***

– เพิ่มระบบ บันทึกข้อมูลส่งรายงาน กลุ่มการพยาบาล
Link Download เวอชัน  611102 : *** – ***
หมายเหตุ : แก้ไขคีย์น้ำหนัก/ส่วนสูง ใส่เป็นตัวเลขทศนิยม ได้แล้วนะครับ

3. โครงสร้างตาราง colorchart_items  ***  colorchart_items (32 downloads ) ***
4. โครงสร้างตาราง colorchart  ***  colorchart (79 downloads ) ***

5. ไฟล์ script doraemon_SYS_ONESTOPSERVICE_FORM_for_HOSxP   ***  doraemon_SYS_ONESTOPSERVICE_FORM_for_HOSxP (127 downloads ) ***
6. ไฟล์ script doraemon_SYS_ONESTOPSERVICE_FORM_for_HOSxP_PUC  ***  doraemon_SYS_ONESTOPSERVICE_FORM_for_HOSxP_PCU (199 downloads ) ***
-ไฟล์ script doraemon_SYS_SCREEN_FORM.cds  ***  doraemon_SYS_SCREEN_FORM (55 downloads ) ***
-ไฟล์ script doraemon_SYS_DOCTOR_FORM.cds  ***  doraemon_SYS_DOCTOR_FORM (49 downloads ) ***

7.  โปรแกรม XEDSKitchen_for_HOSxP

– เวอชัน  610920 **  XEDSKitchen_for_HOSxP_FULL_610920 (123 downloads )  **  ปรับปรุงล่าสุด 27/09/2562
– หมายเหตุ เพิ่มเมนู คลิกขวา ดูประวัติ Patient EMR ให้แล้วนะครับ

คู่มือ รบกวนดูก่อนใช้งานด้วยนะครับ
– ดาวโหลดรายงาน reporttemplate_IPD-WARD-FOOD-STICKER-1-dansai-รายคน.cds
*** reporttemplate_IPD-WARD-FOOD-STICKER-1-dansai-รายคน.cds (36 downloads ) ***
– ดาวโหลดรายงาน  reporttemplate_IPD-WARD-FOOD-STICKER-1-dansai.cds
*** reporttemplate_IPD-WARD-FOOD-STICKER-1-dansai.cds (27 downloads ) ***

8. โปรแกรมเสริมสำหรับ JHCIS
XEJHHelps_for_Jhcis_FULL_Install_610923 ** ดาวโหลด **
ปล. เพิ่มปุ่ม สำหรับปุ่มรวม “บันทึกข้อมูลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค” ให้แล้วนะครับ

XEJHHelps_for_Jhcis_FULL_Install_610213  ดาวโหลด

9.
XEDSCustom_for_HOSxP_PCU_FULL_Install_620121 9 ** ดาวโหลด **
XEDSCustom_for_HOSxP_PCU_FULL_Install_611130 ** ดาวโหลด **
XEDSCustom_for_HOSxP_PCU_FULL_Install_610914 ** ดาวโหลด **
หมายเหตุ : เพิ่มปุ่ม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในหน้าจอ COMUNITY SERVICE นะครับ
XEDSCustom_for_HOSxP_PCU_FULL_Install_610829 **  ดาวโหลด **
หมายเหตุ : ปรับปรุงโมดูลบันทึก pp_special คัดกรองบุหรี่ แยกกลุ่ม 5 กลุ่ม
ปรับให้มีปุ่ม ติดตามเวอชันใหม่ ได้ที่เว็บ blog นะครับ
XEDSCustom_for_HOSxP_PCU_FULL_Install_610614  ดาวโหลด

10.
XEDSCustom_for_HOSxP_update_620211 *** ดาวโหลด ***
XEDSCustom_for_HOSxP_update_620208  *** ดาวโหลด **
XEDSCustom_for_HOSxP_update_620121 *** ดาวโหลด *** ดูรายละเอียดหน้านี้นะครับ คลิก
XEDSCustom_for_HOSxP_update_620109 *** ดาวโหลด ***  ดูรายละเอียดหน้านี้นะครับ  คลิก
XEDSCustom_for_HOSxP_update_611129 ** ดาวโหลด **
XEDSCustom_for_HOSxP_update_611005 *** ดาวโหลด ***
หมายเหตุ : เพิ่มระบบบันทึกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ครับ
XEDSCustom_for_HOSxP_update_610923 ** ดาวโหลด **
หมายเหตุ : ปรับตัวเลือก checkbox ให้ใหญ่ขึ้น คลิกง่ายขึ้น ให้แล้วนะครับ
XEDSCustom_for_HOSxP_update_610911 ** ดาวโหลด **
หมายเหตุ : เพิ่มปุ่ม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในหน้าจอ COMUNITY SERVICE นะครับ
XEDSCustom_for_HOSxP_FULL_Install_610614  ดาวโหลด
XEDSCustom_for_HOSxP_FULL_Install_610822  ** ดาวโหลด **
XEDSCustom_for_HOSxP_update_610829  ** ดาวโหลด **
หมายเหตุ : เพิ่มระบบเช็คอัพเดต auto แต่ต้องกำหนด ค่าที่ตาราง patch ว่าชี้ url ไปที่ไหน

11. XEICDAlert.exe  ***  XEICDAlert (15 downloads ) ***
หมายเหตุ : ใช้ร่วมกับ sys_vn_script เป็นตัวเช็คนะครับว่า มีแพทย์ ลง icd10 ที่อยู่ในกลุ่มไม่สมควรใช้ หรือไม่ ถ้ามีก็แสดง แต่ต้อง copy ไฟล์ XEICDAlert.exe ไปวางไว้ที่ โฟรเดอร์ hosxp ด้วยนะครับ

12.DSEMR
DSEMR 621017 ***  DSEMR_update_621017_for_SmartCard (26 downloads ) ***
หมายเหตุ :
– แก้ไขให้สามารถเลือกช่วงวันที่ ภายในเดือน ให้แล้ว  หรือสามารถเลือกช่วงข้าม ระหว่างเดือนก็ได้ (แต่กรณีข้ามปีงบ ไม่สามารถเลือกได้ เพราะแยกตารางเก็บ)
– แก้ไข bug ตอนกำหนด ip gateway

DSEMR 610914 ** ดาวโหลด **
หมายเหตุ : – เพิ่มเมนูส่งออก Excel ของประวัติ LAB ให้แล้วนะครับ
– แก้ไขรายงานสรุปการใช้ยา ให้เลือกช่วงวันที่ ให้แล้วนะครับ
13. DSDBAppend_V2  *** DSDBAppend_V2 (53 downloads ) *** Build 12/12/2562

หมายเหตุ : โปรแกรมสำหรับนำเข้าแบบ merge data (append นำเข้าเฉพาะข้อมูลที่ยังไม่มี)
14. NamoHelps  ฟรีสำหรับ HOSxP V3
– เวอชัน 610406 *** NamoHelps_update_610406 (163 downloads )  ***

หมายเหตุ : ใช้สำหรับสร้าง auto backup Schedule สำหรับ HOSxP V3
– เพิ่มไฟล์ dll สำหรับ window 7 ให้แล้ว
15. NamoHelpsPCU  ฟรีสำหรับ HOSxP_PCU เท่านั้นนะครับ
– เวอชัน 610409   *** NamoHelpsPCU_update_610409 (69 downloads ) ***
– เวอชันนี้สำหรับ HOSxP_PCU นะครับ

16. XEPERSON_for_HOSxP_update_620212  ** ดาวโหลด **

————————————————————————

โปรแกรม สำหรับ Admin ที่เข้าร่วมพัฒนาระบบ I’m ARM
สามารถติดต่อผมได้โดยตรง ที่ โทร. 098-470-4276 หรือ FB : https://www.facebook.com/arm.youant

1. ANTCustom For HOSxP V4

– เวอชัน 610923  *** ดาวโหลด ***
หมายเหตุ เพิ่มตัวเลือกให้แล้วนะครับ
– เวอชัน 61.07.01  ดาวโหลด คลิก
– เพิ่มตัวเลือก ใน COMUNITY SERVICE แท็บ 15. บริการแพทย์แผนไทยที่บ้าน นะครับ

2. XE4PEMR For HOSxP V4

– XE4PEMR_for_HOSxPv4_FULL_Install_v8  **  ดาวโหลด **
– เวอชัน V6  610423  ดาวโหลด คลิก

3. …………..

4. APatientRegister_for_HOSxP_Install_610601b
– เวอชัน 610601 ดาวโหลด คลิก

5. ANTImageS_FULL_Install_v24_stable
– เวอชัน 610719 ดาวโหลด คลิก

6. ANT Desktop Control  (สำหรับลูกข่าย)
– เวอชัน 610527 ดาวโหลด คลิก
– สำหรับเอาไว้รีโหมด หากันภายใน cup

7. ANTManage ระบบงานบริหารงานทั่วไป Back Office
– เวอชั่น Build AManage_update_4620226.zip *** ดาวโหลด ***
– แกไข bug บันทึกรหัสผ่านแบบ passweb ให้กับ user ที่ยังเป็นค่าว่าง
– เพิ่มตัวเลือกการตั้งค่า Line notify ระบบความเสี่ยง

– เวอชัน Build AManage_update_4611126d.zip *** ดาวโหลด ***
หมายเหตุ : แก้ไข ระบบออกใบยืมครุภัณฑ์การแพทย์ และแก้ไข นำเข้าตาราง lookup ให้อัพเดตโครงสร้าง จะนำเข้าตาราง lookup ให้หากตารางนั้นยังไม่มีข้อมูล
– ฟอร์มรายงานต่างๆ ดาวโหลดได้ที่นี้นะครับ
CUSTOM-ant-ASSET-Print_Label-1   ฟอร์มใบสติกเกอร์ Label ติดครุภัณฑ์ *** ดาวโหลด ***
CUSTOM-ant-ASSET-Print_Label-2   ฟอร์มใบสติกเกอร์ Label ติดครุภัณฑ์ *** ดาวโหลด ***
CUSTOM-ant-ASSET-Print_Label-3   ฟอร์มใบสติกเกอร์ Label ติดครุภัณฑ์ *** ดาวโหลด ***
CUSTOM-JOB-Request-main-1  ฟอร์มใบแจ้งซ่อม งานซ่อมบำรุง *** ดาวโหลด ***
CUSTOM-JOB-Request-com-1 ฟอร์มใบแจ้งซ่อม งานศูนย์คอมฯ *** ดาวโหลด ***
CUSTOM-JOB-Request-medical-1 ฟอร์มใบแจ้งซ่อม งานเครื่องมือแพทย์ *** ดาวโหลด ***

– เวอชัน Build 611005b *** ดาวโหลด ***
หมายเหตุ : เพิ่มระบบยืมคืนทะเบียนครุภัณฑ์การแพทย์ และ ปรับเพิ่มรายละเอียอ ประวัติการดูแลรักษา รถยนต์ ระบบขอใช้รถยนต์ภายใน ให้แล้วนะครับ  แก้ไขปุ่มที่ปิดไว้ เปิดให้แล้วสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ และจัดจ้าง และเพิ่ม space bar เวลาค้นหา จังหวัด อำเภอ ตำบล ในหน้าจอบุคลากร ให้แล้วนะครับ จะได้ค้นหาง่ายขึ้น
– เวอชัน Build 610910d *** ดาวโหลด ***
หมายเหตุ : เพิ่มระบบบัญชี  วางบิล และออกเช็ค  แล้วนะครับ
– เวอชัน Build 610910b *** ดาวโหลด ***
หมายเหตุ เพิ่มขนาดฟิวล์ master_number varchar(100) ในตาราง ant_master_record ให้แล้วนะครับ
– เวอชัน Build 610908 ดาวโหลด *** ดาวโหลด ***
หมายเหตุ เพิ่มระบบ substock สามารถตัดจ่ายจากหน่วยงานย่อยได้ แล้วครับ
ดูรายละเอียดได้ที่ facebook =  I’m ARM
– เวอชัน Build 610817 ดาวโหลด คลิก
หมายเหตุ เพิ่มระบบโอนย้ายฐานจาก ds-asset ไป ANTManage  แล้วนะครับ
– เวอชัน build 610719 ดาวโหลด คลิก

8. ANTEMR
– เวอชัน update v.620126 สำหรับ SmartCard *** ดาวโหลด ***
– เวอชัน update v.610801 สำหรับ SmartCard  ดาวโหลด คลิก

9. NamoLog For HOSxP
– NamoLog_for_HOSxP_FULL_Install_601223 ** NamoLog_for_HOSxP_FULL_Install_601223 (315 downloads ) **

10. ANT Desktop Client for demo

– เอาไว้สำหรับรีโมท  (demo ** ดาวโหลด **)

11. ACashDrawer โปรแกรมเปิดลิ้นชัก  ต่อด้วยสาย RJ45 to comport
– กำหนด comport เองนะครับ
– ดาวโหลด   ACashDrawer (13 downloads )

Loading