สอบถามกันมาเรื่อยๆ สำหรับรายงานและ ตาราง lookup ต่างๆใน HOSxP และ HOSxP_PCU
ผมเลยรวบรวมมาเก็บไว้ในหน้านี้ให้ละกันนะครับ  โพสต์ในกลุ่ม Facebook แล้วหาไม่เจอเพราะมันตกไป หรือไม่ก็หาไม่เจอกันเลยทีเดียว  อ้า….เอาเป็นว่าเก็บในหน้านี้เลยนะครับ

HOSxP_PCU_Setup_3.64.7.20 ** ล่าสุด **
*** HOSxP_PCU_Setup_3.64.7.20 (976 downloads ) ***

รายงาน
1. FORM-Doctor-OPDCARD-A5-แก้แลป  ** FORM-Doctor-OPDCARD-A5-แก้แลป (274 downloads )   ***
2. FORM-Appointment-new  ** FORM-Appointment-new (226 downloads )   **
2.1 FORM-Appointment รพ.สต.ตำบลบ้านแพ *** FORM-Appointment รพ.สต.ตำบลบ้านแพ (132 downloads ) ***
– รูปตัวอย่าง

3. CUSTOM-หนังสือ ใบแจ้งหนี้  ** CUSTOM-หนังสือ ใบแจ้งหนี้ (195 downloads )   **
4. CUSTOM-TPL-เบิกกรมบัญชีกลาง-IPD-ด่านซ้าย  ** CUSTOM-TPL-เบิกกรมบัญชีกลาง-IPD-ด่านซ้าย (121 downloads )   **
5. FORM-OPD-GUIDE-1–COMCENTER1 ** FORM-OPD-GUIDE-1--COMCENTER1 (103 downloads )   **
6. FORM-LabReport1  ** FORM-LabReport1 (143 downloads )   **
7. DOCTOR-CERT-แบบใหม่ ** DOCTOR-CERT-แบบใหม่ (259 downloads )   **
8. DOCTOR-CERT-1  (อันใหม่  ได้จาก อ.อุดมโชค ให้มาครับ  ปล. เอา XE-FORM-DOCTOR-CERT-1 มาแปลง )
*** DOCTOR-CERT-1 (อันใหม่) (237 downloads ) ***

DOCTOR-CERT-1  (อันเก่า) ** DOCTOR-CERT-1 (144 downloads )   **
9. XE-doctor-cert ** XE-doctor-cert (187 downloads )   **
10. FORM-Doctor-OPDCARD-TTM–ห้องตรวจโรคTTM2  ** FORM-Doctor-OPDCARD-TTM--ห้องตรวจโรคTTM2 (103 downloads )   **
11. CUSTOM-แบบบันทึกทางกิจกรรมบำบัด ** CUSTOM-แบบบันทึกทางกิจกรรมบำบัด (117 downloads )   **
12. CUSTOM-แบบบันทึกทางกายภาพบำบัด-ระบบสมองและไขสันหลัง ** CUSTOM-แบบบันทึกทางกายภาพบำบัด-ระบบสมองและไขสันหลัง (100 downloads )   **
13. CUSTOM-แบบบันทึกทางกายภาพบำบัด-ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ** CUSTOM-แบบบันทึกทางกายภาพบำบัด-ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (107 downloads )   **
14. FORM-LabScanreport1_test  ** FORM-LabScanreport1_test (94 downloads )   **
15. CUSTOM-รายงานการตรวจพัฒนาการเด็ก-DSPM  ** CUSTOM-รายงานการตรวจพัฒนาการเด็ก-DSPM (220 downloads )   **
16. CUSTOM- HAC-01-ทะเบียนรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล  ** CUSTOM- HAC-01-ทะเบียนรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล (101 downloads )   **
17. Admit-Request-Note-1  ** ดาวโหลดได้ที่บทความนี้ **
18. CUSTOM-รายงานผู้มารับบริการ-ต่างด้าว ** CUSTOM-รายงานผู้มารับบริการ-ต่างด้าว (130 downloads )   **
19. CUSTOM-TTM-10-รายงาน งานแพทย์แผนไทยแยกตามสิทธิ์ของผู้ป่วย ( ผู้ป่วยนอก ) ** CUSTOM-TTM-10-รายงาน งานแพทย์แผนไทยแยกตามสิทธิ์ของผู้ป่วย ( ผู้ป่วยนอก ) (200 downloads )   **
20. CUSTOM- รายงานรายชื่อผู้ป่วย ที่สถานะตายในทะเบียน แต่ในคลินิกไม่ตาย  ** CUSTOM- รายงานรายชื่อผู้ป่วย ที่สถานะตายในทะเบียน แต่ในคลินิกไม่ตาย (214 downloads )   **
21. CUSTOM- รายงานรายชื่อผู้ป่วย ที่ได้ลงข้อมูลวันที่จำหน่ายแล้ว แต่ยังมีระบุ (03 กับ 05 อยู่)  ** CUSTOM- รายงานรายชื่อผู้ป่วย ที่ได้ลงข้อมูลวันที่จำหน่ายแล้ว แต่ยังมีระบุ (03 กับ 05 อยู่) (121 downloads )   **
22. PCU-FORM-DOCTOR-OPDCARD-1  ** PCU-FORM-DOCTOR-OPDCARD-1_640714 (132 downloads ) **  ให้รองรับกับ Mariadb 10.3 ขึ้นไป
*** รูปตัวอย่าง ***

23. CUSTOM-ชุด-Admit-1+EMR-20-Page  ** CUSTOM-ชุด-Admit-1+EMR-20-Page (116 downloads )   **
24. ME-PE-FORM-1–Comcenter1  **  ME-PE-FORM-1--Comcenter1 (74 downloads ) **
25. OPD-CHARTCOVER ** OPD-CHARTCOVER (75 downloads )   **
26. IPD-Nutrition-List-Summary-1-dansai  ** IPD-Nutrition-List-Summary-1-dansai (139 downloads )   **
27. FORM-Doctor-RxORDER-Finance  ** FORM-Doctor-RxORDER-Finance (64 downloads )   **   ดูตัวอย่างรายงาน
28. FORM-Doctor-RxORDER-EMR–comcenter1  ** FORM-Doctor-RxORDER-EMR--comcenter1 (79 downloads )   **
29. FORM-Doctor-OPDCARD-EMR  ** FORM-Doctor-OPDCARD-EMR (144 downloads )   **
30. FORM-Doctor-OPDCARD  ** FORM-Doctor-OPDCARD (99 downloads )   **  ดูตัวอย่างรายงาน
31. CUSTOM-XE-FORM-Medication Reconclilation Form.cds  ** CUSTOM-XE-FORM-Medication Reconclilation Form (103 downloads )   **   ดูตัวอย่างรายงาน
32. FORM-IPD-RX-FINANCE-DETAIL  ** ดาวโหลด **
33. FORM-IPD-RX-FINANCE-DETAIL-DAY ** ดาวโหลด **
34. RCPT-FORM-CURRENT.cds  ** ดาวโหลด **
35. OPD-VISIT-SCAN-1 ** ดาวโหลด **
36. CUSTOM-FN22 หมายเหตุประกอบงบ (Unit Cost)  ** ดาวโหลด **
37. FORM-Doctor-Dent-RxORDER  ** ดาวโหลด **
38. FORM-Doctor-OPDCARD-PTT.cds ** ดาวโหลด **
39. CUSTOM-แบบบันทึกทางกายภาพบำบัด-ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ** ดาวโหลด **
40. CUSTOM-แบบบันทึกทางกายภาพบำบัด-ระบบสมองและไขสันหลัง ** ดาวโหลด **
41. CUSTOM-IPD-Nutrition-List-Summary-1 ** ดาวโหลด **
42. IPD-WARD-FOOD-STICKER-1 ** ดาวโหลด **
43. IPD-WARD-FOOD-ORDER-1 ** ดาวโหลด **
44. REPORT-LABOUR-RG501 ** ดาวโหลด **
45. CUSTOM-รายงานการคลอดลูกคนที่ 2 ** ดาวโหลด **
46. …….
47. FORM-PATIENT-PRIVATE-ALLOW  ใบยินยอม…..หนังสือแสดงความจำนงในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์  ** FORM-PATIENT-PRIVATE-ALLOW.cds (194 downloads ) **
ภาพตัวอย่าง

48. FORM-RX-APPOINMENT-1  ใบนัดฉีดยา แบบที่ 1
*** ดาวโหลด –>  FORM-RX-APPOINMENT-1 (262 downloads )  ***
49. FORM-RX-APPOINMENT-2  ใบนัดฉีดยา แบบที่ 2
*** ดาวโหลด –> FORM-RX-APPOINMENT-2 (257 downloads ) ***
*** รูปตัวอย่าง ใบนัดฉีดยา แบบที่ 2 ***

50. Medication-Reconciliation-1
***  ดาวโหลด –>  Medication-Reconciliation-1.zip (162 downloads ) ***
*** รูปตัวอย่าง ฟอร์ม Medication-Reconciliation-1

51. CUSTOM-รายชื่อผู้ป่วยใบสรุปยากลับบ้าน
*** ดาวโหลด  –>  Exp-CUSTOM-รายชื่อผู้ป่วยใบสรุปยากลับบ้าน.zip (265 downloads )  ***
*** รูปตัวอย่างฟอร์ม CUSTOM-รายชื่อผู้ป่วยใบสรุปยากลับบ้าน***

52. CUSTOM- การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ColorChart(เฉพาะ คลินิกเบาหวาน และ ความดันโลหิต)
***  ดาวโหลด –>  CUSTOM- การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ColorChart(เฉพาะ คลินิกเบาหวาน และ ความดันโลหิต) (291 downloads ) ***
*** รูปตัวอย่าง ***

53. CUSTOM- การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ColorChart
*** ดาวโหลด –>  CUSTOM- การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ColorChart (254 downloads ) ***
*** รูปตัวอย่าง ***

54. CUSTOM-รายงานบริการทันตกรรมป้องกันในเด็กวัยเรียน อายุ 4 – 12 ปี Fee_Schedule
*** ดาวโหลด –>  CUSTOM-รายงานบริการทันตกรรมป้องกันในเด็กวัยเรียน อายุ 4 - 12 ปี Fee_Schedule (396 downloads ) ***
*** รูปตัวอย่าง ***

55. CUSTOM-รายงานบริการทันตกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก ในหญิงตั้งครรภ์ Fee Schedule
*** ดาวโหลด –>  CUSTOM-รายงานบริการทันตกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก ในหญิงตั้งครรภ์ Fee Schedule (393 downloads )  ***
*** รูปตัวอย่าง ***

56. FORM-RB1T02-NEW ฟอร์มใบแทน OPDCARD
*** ดาวโหลด –>  FORM-RB1T02-NEW (90 downloads ) ***
*** รูปตัวอย่าง ***

57. RCPT-FORM-SSS  สำหรับ HOSxP_PCU นะครับ
***  RCPT-FORM-SSS (75 downloads ) ***

–  ใช้กับฟอร์มใบเสร็จที่มี รูปแบบ อยู่แล้ว จะพิมพ์เฉพาะข้อมูลเท่านั้นนะครับ

58. .From-Appointment-Summary
*** From-Appointment-Summary (70 downloads ) ***

59.CUSTOM-แบบฟอร์มส่องกล้องตรวจปากมดลูก
*** CUSTOM-แบบฟอร์มส่องกล้องตรวจปากมดลูก (70 downloads ) ***

60.CUSTOM-แบบฟอร์มเจาะน้ำคร่ำ   รูปตัวอย่างด้านบน เหมือนกัน
***  CUSTOM-แบบฟอร์มเจาะน้ำคร่ำ (39 downloads ) ***

61. FORM-IPD-REFER-OUT-V2 ใบส่งต่อผู้ป่วยใน IPD
***  FORM-IPD-REFER-OUT-V2 (117 downloads ) ***
รูปตัวอย่าง

62.CUSTOM-บันทึกการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองศูนย์บุญญารักษ์
*** CUSTOM-บันทึกการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองศูนย์บุญญารักษ์ (102 downloads ) ***
รูปตัวอย่าง

63. LAB-REQUEST-1
*** LAB-REQUEST-1 (77 downloads ) ***
64. LAB-REQUEST-2
*** LAB-REQUEST-2 (71 downloads ) ***
*** รูปตัวอย่าง ***

65. CUSTOM-รายงาน CVD-Risk ระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง 35 ปีขึ้นไป เลือกปี
*** Exp-CUSTOM-รายงาน CVD-Risk ระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง 35 ปีขึ้นไป เลือกปี (297 downloads ) ***
*** รูปตัวอย่าง ***

ปล.สูตรตัวเดียวกับตัวนี้นะครับ  แต่รายงานดึงจากทะเบียนระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง 35 ปีขึ้นไป

66. CUSTOM-PCU-ใบรับรองการเจ็บป่วย
*** CUSTOM-PCU-ใบรับรองการเจ็บป่วย (220 downloads ) ***
*** รูปตัวอย่าง ***

67.CUSTOM-TTM-ใบรับรองแพทย์แพทย์แผนไทย
***  CUSTOM-TTM-ใบรับรองแพทย์แพทย์แผนไทย (178 downloads ) ***
*** รูปตัวอย่าง ***

68.IPD-WARD-FOOD-STICKER-1-dansai
***  IPD-WARD-FOOD-STICKER-1-dansai (89 downloads ) ***
*** รูปตัวอย่าง ***

69.IPD-WARD-FOOD-STICKER-1-dansai-รายคน
***  IPD-WARD-FOOD-STICKER-1-dansai-รายคน (87 downloads ) ***

70. CUSTOM-RxORDER1-Queue-ใบนำทาง-COVID19
*** CUSTOM-RxORDER1-Queue-ใบนำทาง-COVID19 (200 downloads ) ***
*** รูปตัวอย่าง ***

71. CUSTOM-ใบคำสั่งควบคุมโรคติดต่อ covid-19
*** CUSTOM-ใบคำสั่งควบคุมโรคติดต่อ covid-19 (219 downloads ) ***
*** รูปตัวอย่าง ***

72. CUSTOM-ใบคำสั่งควบคุมโรคติดต่อ covid-19-Admit
*** CUSTOM-ใบคำสั่งควบคุมโรคติดต่อ covid-19-Admit (148 downloads ) ***
*** รูปตัวอย่าง ***

73. DOCTOR-CERT-0   *** ใบรับรองแพทย์ id = 0 ***
*** DOCTOR-CERT-0 (148 downloads ) ***
*** DOCTOR-CERT-0-for-COVID-19 (214 downloads ) ***  ปล. ปรับปรุงใหม่ คำนวณวันครบกำหนดกักตัว 14 วันเต็ม(15)
*** รูปตัวอย่าง ***

74.SYSTEM-OPD-CUSTOM-SEARCH  *** รายงานจากผลการค้นหา OPD Custom Search ***
*** SYSTEM-OPD-CUSTOM-SEARCH (63 downloads ) ***
*** รูปตัวอย่าง ***

75. SYSTEM-OPD-CUSTOM-SEARCH-FINANCE  *** รายงานจากผลการค้นหา OPD Custom Search แบบแสดงค่าใช้จ่าย ***
*** SYSTEM-OPD-CUSTOM-SEARCH-FINANCE (93 downloads ) ***
*** รูปตัวอย่าง ***

76.FORM-OPD-REFER-OUT-V2  – รายงานใบ refer ผู้ป่วยนอก
*** FORM-OPD-REFER-OUT-V2 (195 downloads ) ***
*** รูปตัวอย่าง **

77.FORM-IPD-REFER-OUT-V2    – รายงานใบ refer ผู้ป่วยใน
*** FORM-IPD-REFER-OUT-V2 (124 downloads ) ***
*** รูปตัวอย่าง ***

78. FORM-SCREEN-STICKER    ตัวอย่างผมประยุกต์ใช้เป็นใบนำทาง  แยกแผนกนะครับ
*** FORM-SCREEN-STICKER (68 downloads ) ***
*** ตัวอย่าง ***


79. IPD-MAR–comcenter1
*** แบบแยก dosageform ระหว่าง  dosageform not like “INJECT%”  กับ  dosageform like “INJECT%”    ***
*** IPD-MAR--comcenter1 (155 downloads ) ***
** รูปตัวอย่าง **


80. IN-PATIENT-ADJUST-INCOME-DETAIL
*** IN-PATIENT-ADJUST-INCOME-DETAIL (72 downloads ) ***
*** รูปตัวอย่าง ***

81. IN-PATIENT-ADJUST-INCOME-DETAIL-DAY-1
*** IN-PATIENT-ADJUST-INCOME-DETAIL-DAY-1 (67 downloads ) ***
*** รูปตัวอย่าง ***

82. รวมรายงาน ER และอุบัติเหตุ
*** CUSTOM-ER-อุบัติเหตุ (159 downloads ) ***

83. CUSTOM-Doctor-Order-Sheet_หน่วยไตเทียม
– พิมพ์ผ่านปุ่ม Document นะครับ
*** CUSTOM-Doctor-Order-Sheet_หน่วยไตเทียม (63 downloads ) ***


84.CUSTOM-รายงานรวมยอดการสรุปชาร์ตของแพทย์ที่ใช้เวลานานเกิน 7 วันแยกตามรหัสแพทย์
– โดยใช้วันที่ จำหน่าย – วันที่ลง icd10    ตามโค้ดนี้ DATEDIFF(ipd.entry_datetime, ip.dchdate) > 7

*** CUSTOM-รายงานรวมยอดการสรุปชาร์ตของแพทย์ที่ใช้เวลานานเกิน 7 วันแยกตามรหัสแพทย์ (168 downloads ) ***

85. Ward Report – IPT LIST 1  (เอาไว้เก็บข้อมูล vital sign ของพยาบาล)
*** Ward Report - IPT LIST 1 (76 downloads ) ***
*** รูปตัวอย่าง ***

86. FORM-Doctor-OPDCARD-A4  ( ขนาด A4  )
*** FORM-Doctor-OPDCARD-A4 (141 downloads ) ***
*** รูปตัวอย่าง ***

87. FORM-Doctor-Dent-OPDCARD  ( OPDCARD ทันตกรรม )
*** FORM-Doctor-Dent-OPDCARD (85 downloads ) ***

88. X-RAY-OPD-REQUEST-ALL
*** X-RAY-OPD-REQUEST-ALL (46 downloads ) ***
*** รูปตัวอย่าง ***

89.UE-FORM-18
*** UE-FORM-18 (121 downloads ) ***
*** รูปตัวอย่าง ***

90.FORM-Doctor-Presc-NED-1
*** FORM-Doctor-Presc-NED-1 (74 downloads ) ***
ตัวอย่าง

91. FORM-OPD-REFER-OUT
** รายงาน refer ใช้ได้ทั้ง HOSxP และ HOSxP_PCU
*** FORM-OPD-REFER-OUT (123 downloads ) ***
*** รูปตัวอย่าง **

92.  DOCTOR-CERT-SSS-1   ใบรับรองแพทย์ – กท 16/1
*** DOCTOR-CERT-SSS-1 (56 downloads ) ***
*** รูปตัวอย่าง ***

93. DOCTOR-CERT-SSS-2   ใบรับรองแพทย์ – กท 16/2
*** DOCTOR-CERT-SSS-2 (80 downloads ) ***
*** รูปตัวอย่าง ***

94.CUSTOM-รายงานผู้ป่วยเบาหวาน HBA1C ย้อนหลัง 3 เดือน
*** CUSTOM-รายงานผู้ป่วยเบาหวาน HBA1C ย้อนหลัง 3 เดือน (222 downloads ) ***
*** รูปตัวอย่าง ***

95.CUSTOM-รายงานผู้ป่วยเบาหวาน HBA1C มากกว่า 10 ย้อนหลัง 3 เดือน
*** CUSTOM-รายงานผู้ป่วยเบาหวาน HBA1C มากกว่า 10 ย้อนหลัง 3 เดือน (205 downloads ) ***
*** รูปตัวอย่าง ***

96.CUSTOM-รายงานการ-Re-Admit-28-วันด้วยโรคเดิม
*** CUSTOM-รายงานการ-Re-Admit-28-วันด้วยโรคเดิม (125 downloads ) ***
*** รูปประกอบ ***

97.FORM-OPD-GUIDE-1  ฟอมส์ใบนำทางนัดล่วงหน้า
*** FORM-OPD-GUIDE-1 (72 downloads ) ***
*** รูปตัวอย่าง ***

98.CUSTOM-CHARTCOVER-ใหม่-zebra-IPD2  ฟอร์ม สติกเกอร์ติด Chart IPD แบบที่ 1
*** CUSTOM-CHARTCOVER-ใหม่-zebra-IPD2 (57 downloads ) ***
*** รูปตัวอย่าง ***

99.CUSTOM-CHARTCOVER-ใหม่-IPD1  ฟอร์ม สติกเกอร์ติด Chart IPD แบบที่ 2
*** CUSTOM-CHARTCOVER-ใหม่-IPD1 (47 downloads ) ***
*** รูปตัวอย่าง ***

100.CUSTOM-รายชื่อผู้เสียชีวิต_แต่มีข้อมูลการนัดหมายล่วงหน้า
*** CUSTOM-รายชื่อผู้เสียชีวิต_แต่มีข้อมูลการนัดหมายล่วงหน้า (90 downloads ) ***
***รูปตัวอย่าง***

101.FINANCE-DEPOSIT-1
*** FINANCE-DEPOSIT-1 (32 downloads ) ***
รูปประกอบ

102. FINANCE-DEPOSIT-VIEW-1
*** FINANCE-DEPOSIT-VIEW-1 (35 downloads ) ***
รูปประกอบ

103.FINANCE-DEPOSIT-VIEW-2
*** FINANCE-DEPOSIT-VIEW-2 (33 downloads ) ***

104.CUSTOM-ใบสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2
*** CUSTOM-ใบสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2 (82 downloads ) ***
รูปตัวอย่าง

105.CUSTOM-ใบสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2-ผู้ป่วยใน
*** CUSTOM-ใบสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2-ผู้ป่วยใน (71 downloads ) ***
รูปตัวอย่าง

106.CUSTOM-รายงานสาเหตุการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ
*** CUSTOM-รายงานสาเหตุการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ (99 downloads ) ***
รูปประกอบ

107.CUSTOM-ER-38-รายงานสรุป สาเหตุการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ แยกตามผลการวินิจฉัย
*** CUSTOM-ER-38-รายงานสรุป สาเหตุการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ แยกตามผลการวินิจฉัย (97 downloads ) ***
รูปประกอบ

108.CUSTOM-Phar-รายงานทะเบียนผู้ให้คำปรึกษาทางยา-ตอนจ่ายยา
*** CUSTOM-Phar-รายงานทะเบียนผู้ให้คำปรึกษาทางยา-ตอนจ่ายยา (58 downloads ) ***
– รูปประกอบ   (ใช้งานในเมนู  จ่ายยา ANTDispense )


109. CUSTOM-ฟอร์มใบนัด-กายภาพ-ด้านหลัง
*** CUSTOM-ฟอร์มใบนัด-ภายภาพ-ด้านหลัง (40 downloads ) ***
รูปประกอบ ตัวอย่าง

110.DOCTOR-CERT-0  (ฟอร์มรายงานใบรับรองแพทย์ แบบ 3 เมนู)
*** DOCTOR-CERT-0 (135 downloads ) ***
*** รูปประกอบ ***


111.CUSTOM-DRUG-ใบฉีดยาต่อเนื่อง-OPD
*** CUSTOM-DRUG-ใบฉีดยาต่อเนื่อง-OPD (83 downloads ) ***

112.CUSTOM-DRUG-ใบฉีดยาต่อเนื่อง-IPD
*** CUSTOM-DRUG-ใบฉีดยาต่อเนื่อง-IPD (57 downloads ) ***
** รูปประกอบ **

113.CUSTOM-FORM-Covid-TAG-A5  แบบ CUSTOM ฟอร์มนะครับ (สำหรับ v3 )
*** CUSTOM-FORM-Covid-TAG-A5 (178 downloads ) ***

114.DOCTOR-CERT-0  (ฟอร์มรายงานใบรับรองแพทย์ แบบ 4 เมนู) พิมพ์ใบรับรองแพทย์ภาษาอังกฤษ
*** DOCTOR-CERT-0 (173 downloads ) ***
*** รูปประกอบ ***

115.FORM-Sticker-OPD-Detail  (มีฉลากเสริม  ด้วยนะ)
*** FORM-Sticker-OPD-Detail มีฉลากเสริม (85 downloads ) ***
** รูปตัวอย่าง **116.CUSTOM-FORM-CONSENT-COVID-ผู้ป่วย  (สำหรับ V3)
*** CUSTOM-FORM-CONSENT-COVID-ผู้ป่วย (119 downloads ) ***
*** รูปประกอบ***

117.XE-FORM-Covid-TAG-A5 ( สำหรับ HOSxP V3 นะครับ
– แก้ไข เพิ่มเวลาบันทึก และเวลานัดหมาย  (ล่าสุด 640610 )
*** XE-FORM-Covid-TAG-A5-640610 (72 downloads ) ***
*** รูปประกอบ ***


– แก้ไข มีตัวเลือกแสดงรูปภาพ  นะครับ  ( ล่าสุด 640420 )
*** XE-FORM-Covid-TAG-A5-640420 (104 downloads ) ***
*** รูป image icon ดาวโหลด  image-icon (108 downloads ) ***

***รูปประกอบ**

118.XE-FORM-COVID-19-LABEL-1–comcenter1
– ปรับเพิ่มเวลาฉีด   bp  และ T  สำหรับพิมพ์ออกสติกเกอร์  TSM TPP-244  นะครับ
*** ดาวโหลด XE-FORM-COVID-19-LABEL-1--comcenter1 (185 downloads ) ***
*** รูปประกอบ ***

119.XE-FORM-DOCTOR-CERT-19   สำหรับ HOSxP V3 นะครับ
– ปรับให้ดึงข้อมูลใหม่  ( กรณี cache ค้าง เลยพิมพ์หน้าเปล่า หรือคนเก่า )
*** XE-FORM-DOCTOR-CERT-19 (203 downloads ) ***
***รูปประกอบ***

120.CUSTOM-PCU รายงานรายชื่อผู้ฉีด Vaccine Covid 19 sinovac
– ไว้ตรวจสอบ ผู้ได้รับวัคซีน แล้วนะครับ
*** CUSTOM-PCU รายงานรายชื่อผู้ฉีด Vaccine Covid 19 sinovac (203 downloads ) ***
*** รูปประกอบ ***

121. CUSTOM-รายงานคนไข้ที่ลงทะเบียนนัด แต่ถูกสั่งแลปล่วงหน้าแล้ว (ไม่ต้องบันทึกส่งตรวจซ้ำอีกรอบ)
*** CUSTOM-รายงานคนไข้ที่ลงทะเบียนนัด แต่ถูกสั่งแลปล่วงหน้าแล้ว (ไม่ต้องบันทึกส่งตรวจซ้ำอีกรอบ) (53 downloads ) ***

122. CUSTOM-รายงานคนไข้ที่ลงทะเบียนนัด แต่ยังไม่ได้ถูกสั่งแลปล่วงหน้า (ต้องมาบันทึกส่งตรวจซ้ำอีกรอบ)
*** CUSTOM-รายงานคนไข้ที่ลงทะเบียนนัด แต่ยังไม่ได้ถูกสั่งแลปล่วงหน้า (ต้องมาบันทึกส่งตรวจซ้ำอีกรอบ) (54 downloads ) ***

123.OPD-CHARTCOVER  ใช้พิมพ์ใบนำทางไข้หวัดใหญ่ กับ ฉีดวัคซีนโควิด แบบมีเมนูเลือก
*** OPD-CHARTCOVER.zip (88 downloads ) ***
*** รูปตัวอย่าง ***124.CUSTOM-Sticker-ใบเบิก-Favipiravir    เอาไว้ติดใบเบิก
*** CUSTOM-Sticker-ใบเบิก-Favipiravir (35 downloads ) ***
*** รูปประกอบ ***

125.CUSTOM-PCU รายงานรายชื่อผู้ยังไม่ฉีด Vaccine Covid 19 sinovac
– ไว้ตรวจสอบ  ผู้ที่นัดฉีด แล้วยังไม่มีการบันทึกการฉีด vaccine นะครับ เอาไว้ตามมาฉีด
*** CUSTOM-PCU รายงานรายชื่อผู้ยังไม่ฉีด Vaccine Covid 19 sinovac (81 downloads ) ***
*** รูปประกอบ ***

– กำหนดรหัสคลินิกด้วย  กรณีกำหนดชื่อคลินิก 051 = คลินิกฉีดวัคซีนผู้ใหญ่

126.XE-FORM-DOCTOR-CERT-19-เข็ม3
*** XE-FORM-DOCTOR-CERT-19-เข็ม3 (156 downloads ) ***
*** รูปประกอบ

127. XE-FORM-COVID-19-LABEL-1  (Pfizer สติกเกอร์ 1 ขวด = 6 dose นะครับ)
*** XE-FORM-COVID-19-LABEL-1+Pfizer+6+dose.zip (98 downloads ) ***
*** รูปประกอบ ***


128.XE-FORM-COVID-19-LABEL-1 Pfizer 7 ดวงต่อขวด.zip   กรณีต้องการให้ออก 7 ดวง ต่อ 1 ขวดนะครับ
*** XE-FORM-COVID-19-LABEL-1 Pfizer 7 ดวงต่อขวด.zip (56 downloads ) ***
*** รูปประกอบ ***

129. CUSTOM-ชุดใบนัดเลือกคลินิก Appointment – คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่
– ไว้พิมพ์ใบนัด แบบทั้งชุด เลือกคลินิกแล้วจะพิมพ์ทั้งหมดเลย ไว้พิมพ์ใบนัดส่ง ผู้มาจองฉีดวัคซีน covid
*** CUSTOM-ชุดใบนัดเลือกคลินิก Appointment - คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ (39 downloads ) ***
** รูปประกอบ **

130. CUSTOM-OPD-ใบยินยอมรับบริการวัคซีนโควิด 19 PfiZer เข็ม 2
*** CUSTOM-OPD-ใบยินยอมรับบริการวัคซีนโควิด 19 PfiZer เข็ม 2 (31 downloads ) ***
** รูปประกอบ ***

131. CUSTOM-PCU-บัตรประจำตัวผู้ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม
– เอาไว้พิมพ์บัตรเล็ก สำหรับ รพ.สต. ให้คนมาฉีดเก็บติดตัว (กรณีไม่พิมพ์ใบใหญ่นะครับ)
– qrcode เป็นอันเดียวกับ แอพหมอพร้อม
*** CUSTOM-PCU-บัตรประจำตัวผู้ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม (66 downloads ) ***
— รูปประกอบ—

132. CUSTOM-FORM-DOCTOR-CERT-19
–  ใบรับรองฉีดวัคซีน covid แบบ  CUSTOM Report นะครับ  พิมพ์ได้ที่ปุ่ม document ได้เลย เพราะส่งค่า vn ไปพิมพ์ครับ
*** CUSTOM-FORM-DOCTOR-CERT-19 (98 downloads ) ***
*** รูปประกอบ ***

133. DOCTOR-CERT-0_641101  – เพิ่มเมนู  ใบรับรองแพทย์กรณีผู้ติดเชื้อโควิด 19
*** DOCTOR-CERT-0_641101 (156 downloads ) ***
*** รูปประกอบ ***


134. XE-FORM-DOCTOR-CERT-21-เข็มเดียวPfizer
– กรณีฉีด 1 เข็มเท่านั้น เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (กรณีผู้ติดเชื้อโควิด)
*** XE-FORM-DOCTOR-CERT-21-เข็มเดียวPfizer (72 downloads ) ***
– รูปประกอบ  ใช้ฟอร์ม  id = 21 นะครับ


135. XE-FORM-DOCTOR-CERT-22  (ใบรับรองวัคซีนCovid-19 ครบ 4 เข็ม-form22)
– ปรับสีหัวข้อให้เป็นสีขาว เพื่อประหยัดหมึกพิมพ์นะครับ
*** XE-FORM-DOCTOR-CERT-22 (188 downloads ) ***
*** รูปประกอบ ***

136. CUSTOM-15-รายชื่อผู้ได้รับการคัดกรอง SPECIAL PP – เฉพาะตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้
*** CUSTOM-15-รายชื่อผู้ได้รับการคัดกรอง SPECIAL PP - เฉพาะตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ (2319 downloads ) ***
*** รูปประกอบ ***

137. CUSTOM-PCU รายงานรายชื่อผู้ฉีด Vaccine Covid 19 เฉพาะเข็ม 1 แต่ยังไม่มาฉีดเข็ม 2
*** CUSTOM-PCU รายงานรายชื่อผู้ฉีด Vaccine Covid 19 เฉพาะเข็ม 1 แต่ยังไม่มาฉีดเข็ม 2 (69 downloads ) ***
*** รูปประกอบ ***

138. XE-FORM-COVID-19-LABEL-1–DESKTOP-T4IP84K
– เพิ่ม query ของตัว Moderna TRC (1 ต่อ 10 โด๊ด ) กับ Moderna-ธรรมดา (1 ต่อ 15 โด๊ด)
*** XE-FORM-COVID-19-LABEL-1--DESKTOP-T4IP84K (52 downloads ) ***
*** รูปประกอบ ***


139. CUSTOM-ใบซักประวัติและการตรวจร่างกายเพื่อ admit
– ใช้พิมพ์ที่ปุ่ม document นะครับ
*** CUSTOM-ใบซักประวัติและการตรวจร่างกายเพื่อ admit (43 downloads ) ***
*** รูปประกอบ ***


140.CUSTOM-OPD-หนังสือแสดงความยินยอมในการแยกกักตัวที่บ้าน
*** CUSTOM-OPD-หนังสือแสดงความยินยอมในการแยกกักตัวที่บ้าน (37 downloads ) ***
*** รูปประกอบ ***

141.CUSTOM-IPD-รายการสั่งจ่ายยาผู้ป่วยใน  (สรุปแยกเป็นวันๆ )
– ใช้แทนฟอร์ม system (แก้ไขไม่ได้)
– ใช้พิมพ์ปุ่ม Document แทนนะครับ
*** CUSTOM-IPD-รายการสั่งจ่ายยาผู้ป่วยใน (55 downloads ) ***
*** รูปประกอบ ***

– ใช้แทนหน้านี้

142. CUSTOM-13-รายชื่อผู้ได้รับการคัดกรอง SPECIAL PP – สรุปการคัดกรองพัฒนาการ 5 ด้านรายบุคคลตามกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ 9 18 30 42 เดือน Type 1 และ 3
— ดาวโหลด —
*** CUSTOM-13-รายชื่อผู้ได้รับการคัดกรอง SPECIAL PP - สรุปการคัดกรองพัฒนาการ 5 ด้านรายบุคคลตามกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ 9 18 30 42 เดือน Type 1 และ 3 (0 downloads ) ***

143. CUSTOM-ใบสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2-ผู้ป่วยนอก
*** CUSTOM-ใบสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2-ผู้ป่วยนอก (36 downloads ) ***

– กำหนดประเภทยาเสพติด ประเภท 2 ด้วยนะครับ

144. CUSTOM-ใบสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2-ผู้ป่วยใน (21/06/2565)
*** CUSTOM-ใบสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2-ผู้ป่วยใน (21/06/2565) (32 downloads ) ***

145. CUSTOM-รายงานการทำหัตถการแผนกผู้ป่วยใน_แยกหอผู้ป่วยใน
*** CUSTOM-รายงานการทำหัตถการแผนกผู้ป่วยใน_แยกหอผู้ป่วยใน (56 downloads ) ***

146. CUSTOM-Doctor-RxORDER-Finance-อังกฤษ
*** CUSTOM-Doctor-RxORDER-Finance-อังกฤษ (28 downloads ) ***
** รูปประกอบ **

147.CUSTOM-รายงานสรุปรายการยา 9 รายการส่ง e-claim
*** CUSTOM-รายงานสรุปรายการยา 9 รายการส่ง e-claim (135 downloads ) ***
*** รูปประกอบ ***

148. CUSTOM-รายงานสรุปรายการยา 9 รายการส่ง e-claim – UC
*** CUSTOM-รายงานสรุปรายการยา 9 รายการส่ง e-claim - UC (111 downloads ) ***
– เอาเฉพาะสิทธิกลุ่ม UC
– รูปประกอบ

– อย่าลืม map nhso_adp_code นะครับ

149.CUSTOM- รายงานแลป HBa1C แยกตามไตรมาส ที่มีการส่งตรวจซ้ำ หรือ 2 ครั้งขึ้นไป ปีงบ 2566
*** CUSTOM- รายงานแลป HBa1C แยกตามไตรมาส ที่มีการส่งตรวจซ้ำ หรือ 2 ครั้งขึ้นไป ปีงบ 2566 (50 downloads ) ***
*** รูปประกอบ ***

150. รวมรายงานการเงิน ( กำหนดผังบัญชีก่อนนะครับ )
*** Exp-CUSTOM-2566-01 - 10 งานการเงิน (29 downloads ) ***
** รูปประกอบ **

– กำหนดผังบัญชี (สร้างตารางเพิ่ม)

151.CUSTOM-Doctor-RxORDER-Finance-อังกฤษ-IPD
*** CUSTOM-Doctor-RxORDER-Finance-อังกฤษ-IPD (13 downloads ) ***
*** รูปประกอบ ***

152. CUSTOM-รายงานตรวจสอบผู้ป่วยไม่มาตามนัดคลินิคพิเศษ
*** Exp-CUSTOM-รายงานตรวจสอบผู้ป่วยไม่มาตามนัดคลินิคพิเศษ.zip (39 downloads ) ***
รูปประกอบ

153.CUSTOM-รายงาน CVD-Risk ระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง 35 ปีขึ้นไป เลือกปี
*** CUSTOM-รายงาน CVD-Risk ระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง 35 ปีขึ้นไป เลือกปี (40 downloads ) ***
** รูปประกอบ **

154. XE-FORM-DOCTOR-CERT-999  ใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพเพื่อบรรจุข้าราชการ
– แก้ไขโค้ด สำหรับ HOSxP V3  ให้แล้วนะคับ นำไปใช้งานได้เลย
*** XE-FORM-DOCTOR-CERT-999 (851 downloads ) ***
*** รูปประกอบ ***155.CUSTOM-รายงาน 20 อันดับโรคผู้ป่วยนอก(เฉพาะแพทย์แผนไทย)
*** CUSTOM-รายงาน 20 อันดับโรคผู้ป่วยนอก(เฉพาะแพทย์แผนไทย) (26 downloads ) ***
*** รูปประกอบ ***

156.CUSTOM-PHA-รายงานการแก้ไขทะเบียนเวชภัณฑ์ยา-ksklog
– ไว้ตรวจสอบว่ามีใครมาแก้ไขทะเบียนเวชภัณฑ์ยา หรือไม่
*** CUSTOM-PHA-รายงานการแก้ไขทะเบียนเวชภัณฑ์ยา-ksklog (11 downloads ) ***
— รูปประกอบ —

157.


ตารางพื้นฐาน หรือ dataset หรือ ตาราง lookup
1.  nhso_adp_type_15_record  ** nhso_adp_type_15_record (72 downloads )  **
2. nhso_adp_code_5277_record  ** nhso_adp_code_5277_record (89 downloads )  **
3. drugitems_advice_ด่านซ้าย  ** drugitems_advice_ด่านซ้าย (89 downloads )  **
4. icd9_sss_new_2561  ** icd9_sss_new_2561 (52 downloads )  **
5. icd9cm1_new_2561  ** icd9cm1_new_2561 (42 downloads )  **
6. icd10_sss_new_2561  ** icd10_sss_new_2561 (52 downloads )   **
7. icd101_new_2561 ** icd101_new_2561 (58 downloads )  **
8. lib_occupation  ** lib_occupation (33 downloads )  **
9. colorchart  ** colorchart (79 downloads )   **
10 สร้างตารางสำหรับ dshos-service ระบบเยี่ยมบ้าน  ** สร้างตารางสำหรับ dshos-service ระบบเยี่ยมบ้าน (48 downloads )   **
11. icd101_U77_U779  ** icd101_U77_U779 (49 downloads )   **
12. ไฟล์ excel ของตาราง pp_special_code  และ pp_special_type นะครับ เอาไว้เปิดแล้วเพิ่มรายการเอาเองนะครับ เพราะถ้าเอาโครงสร้างไปทับ เดี่ยวจะมีผลทำให้ข้อมูลผิดพลาดได้  เลยให้แต่ละ รพ.เพิ่มรายการใหม่เอาเองนะครับ
13. pp_special_code_251_record.xls  ** pp_special_code_251_record (89 downloads )   **
14. pp_special_type_251_record.xls ** pp_special_type_251_record (76 downloads )   **
15. psych_smi_type.cds  30 record  ** ดาวโหลด **
16. ds_opdscreen_clinic_anonymous.txt  ** ดาวโหลด **
17. opdscreen_advice_rx  โครงสร้างตาราง *** opdscreen_advice_rx (35 downloads ) ***
opdscreen_advice_rx และ pt_card_phar_2 *** opdscreen_advice_rx และ pt_card_phar_2 (33 downloads ) ***
— สำหรับสร้างตารางเก็บข้อมูล  บันทึกให้คำปรึกษาและบันทึกการสั่งจ่ายยาเสพติดประเภท2

*** รูปประกอบ  หน้าจอให้คำปรึกษาของเภสัชฯ นะครับ ***

18. ตาราง holiday  ข้อมูลเก็บวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ปีค.ศ. 2021-2025
*** holiday_2021-2025 (94 downloads ) ***
*** รูปประกอบ ***

vn script ต่างๆที่ผมเคยทำไว้ นะครับ
– doraemon_SYS_VN_SCRIPT_ระบบ_xedscustom  ** doraemon_SYS_VN_SCRIPT_ระบบ_xedscustom (113 downloads )   **
– vn script formshow  ** vn script formshow (73 downloads )   **
– SQL Tip holiday 2018  ** SQL Tip holiday 2018 (31 downloads )   **
– SQL Tip หาวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ปี 2561 หรือปีต่อไป เพื่อบันทึกในตาราง holiday มาดูกันครับ  ** SQL Tip หาวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ปี 2561 หรือปีต่อไป เพื่อบันทึกในตาราง holiday มาดูกันครับ (46 downloads )   **
– doraemon_SYS_VN_SCRIPT_ระบบส่งตรวจ_เช็ค_cid_ส่งเข้า_Linenotify  ** doraemon_SYS_VN_SCRIPT_ระบบส่งตรวจ_เช็ค_cid_ส่งเข้า_Linenotify (151 downloads )   **
– doraemon_SYS_ONESTOPSERVICE_FORM_for_HOSxP  ** doraemon_SYS_ONESTOPSERVICE_FORM_for_HOSxP (126 downloads )   **
– doraemon_SYS_ONESTOPSERVICE_FORM_for_HOSxP_PCU  **  doraemon_SYS_ONESTOPSERVICE_FORM_for_HOSxP_PCU (194 downloads )    ** ปรับปรุง 26/09/2562
– doraemon_SYS_PERSONDETAIL_FORM for HOSxP  ** ดาวโหลด **
– doraemon_SYS_PERSONDETAIL_FORM for HOSxP_PCU  ** ดาวโหลด **
– provis_instype 92 record  ***  provis_instype 92 record (107 downloads )   ***
ไฟล์สำหรับเอาไว้ map ฟิวล์ instype ของแฟ้ม CHARGE_OPD

ฟังชัน ที่สร้างเฉพาะ อันนี้ผมไม่ได้สร้างเองนะ มีสมาชิกส่งมาให้ครับ
– ThaiCVRiskCal.sql  ** ThaiCVRiskCal (109 downloads )   **
***  ThaiCVRisk (71 downloads ) ***
***  CVD Risk HOSxP-PCU คุณอธิพงษ์ (92 downloads ) ***

– ตาราง holiday (พ.ย.62-ธ.ค.63 ) นะครับ เฉพาะเสาร์อาทิตย์
**  holiday_2020_เฉพาะเสาร์อาทิตย์ (88 downloads )  **

– ตาราง holiday (ปี 2563 ) เฉพาะวันหยุดราชการ นะครับ
***  holiday_2020_วันหยุดราชการ (100 downloads ) ***   18 record นะครับ
***sql***
select * from holiday where year(holiday_date)=’2020′
and (
day_name not like’%เสาร์%’
and
day_name not like’%อาทิตย์%’
)
*********

2564-1. holiday_2021_วันหยุดราชการ
*** holiday_2021_วันหยุดราชการ (54 downloads ) ***

– tmt_tpu_code_30198 ตาราง tmt_tpu_code จำนวน  30198 record ล่าสุด 01/12/2562
***  tmt_tpu_code_30198 (61 downloads ) ***

– er_oper_code_ด่านซ้าย.xls
***  er_oper_code_ด่านซ้าย.xls (44 downloads ) ***

– ipt_oper_code_ด่านซ้าย.xls
*** ipt_oper_code_ด่านซ้าย.xls (39 downloads ) ***

19. ไฟล์ TGRP6303.zip  สำหรับ HOSxP
*** TGRP6303.zip (1020 downloads ) ***

20. HOSxP_MariaDB_Setup_10.0.17
*** HOSxP_MariaDB_Setup_10.0.17 (822 downloads ) ***

21. holiday_2567_to_2595_เสาร์อาทิตย์
– วันหยุดปี 2567 ถึงปี 2595  เฉพาะวันเสาร์+อาทิตย์ นะครับ
*** holiday_2567_to_2595_เสาร์อาทิตย์ (41 downloads ) ***
** รูปประกอบ **

22.

– โปรแกรมฟรี หรือ ไฟล์ที่แชร์ๆ ต่อๆกันมาครับ
1. MySQLDataTransferProject  จาก BMS นะครับ เป็นเวอชันเก่า
***  MySQLDataTransferProject (124 downloads ) ***

2. HOSAdmin_update_v1 โปรแกรมสำหรับผู้ดูแลระบบ  สำหรับดูรหัสผ่านและ อัพเดต แผนก(spclty) ที่ทะเบียนนัด แยกตามห้องตรวจ  (มีรหัสลับ เข้าไปในเมนู คือ comcenter  นะครับ)
*** HOSAdmin_update_v1 (310 downloads ) ***
** รูปตัวอย่าง **

3. HOSAdmin2023   โปรแกรมอัพเดต ฟิวล์ passweb ให้กรณี ไม่มีข้อมูล หรือ มีการแก้ไขรหัสแล้ว แต่ฟิวล์ passweb ไม่เปลี่ยนตามครับ
*** HOSAdmin2023 (59 downloads ) ***

4.

ถ้า Link ไหนตาย หรือโหลดไม่ได้ แจ้งมาใน  comment นะครับหรือ email : arm.panu@gmail.com นะครับ

Loading