รูปแบบการทำงานของแอพ OralScreen.
– เหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่ ทันตาฯ และอสม.
– ใช้ออกไปเก็บข้อมูลคัดกรองรอยโรค ของกลุ่มเป้าหมาย เก็บไว้ในมือถือก่อน แล้วต่อ internet ส่งข้อมูลเข้ามาส่วนกลาง
ความต้องการของแอพ
– ถ้าใช้ android ต้องเป็นเวอชัน 4.1 ขึ้นไป
– ถ้าใช้ iOS. ก็สามารถใช้งานได้เลยทุกรุ่น

– ยกตัวอย่าง. รูปแบบของ จ.เชียงราย

– คู่มือสำหรับ เครื่อง server แม่ข่าย. *** ดาวโหลด ***
– คู่มือสำหรับ เครื่อง server ลูกข่าย. *** ดาวโหลด ***

OralScreen สำหรับใช้งานบน window นะครับ
– *** ดาวโหลด ***

————————————————————————


iOralScreenAutoSend เวอชัน 11-06-2561 b

– แก้ไขให้ปรับ เป็นวันที่ปัจจุบัน เสมอ
– แก้ไขให้ส่งเฉพาะค่าที่มีข้อมูล ฟิวล์ไหนว่างก็ไม่ต้องส่ง
ดาวโหลด คลิก

iOralSDC_FULL_Install เวอชัน 12
– เพิ่มตัวเลือกส่งส่วนกลาง และแยกส่วน ระดับ อำเภอ
– เพิ่มเมนูส่ง Line Notify พร้อมกับส่งข้อมูลรายนี้เข้า ส่วนกลาง ด้วย
ดาวโหลด คลิก

iOralSDC_FULL_Install เวอชัน 14
– เพิ่มตัวเลือกส่งเข้า Line Notify กลุ่มอำเภอ หรือ กลุ่ม ส่วนกลาง(รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์)
ดาวโหลด คลิก

iOralSDC_FULL_Install เวอชัน 15
–  ดาวโหลด *** คลิก ***

ไฟล์ php สำหรับ นำเข้าไปยัง Folder
– ไฟล์ line_notify_send.php สำหรับ ตัวแจ้งเตือนเข้า Line Notify โดยกำหนด ip  และ token ตามกลุ่มของแต่ละ อำเภอ นะครับ
– ดาวโหลด คลิก

ไฟล์โครงสร้างฐานข้อมูล  ** ล่าสุด **
*** ดาวโหลด  ***

Loading