รวม component สำหรับพัฒนาบน Delphi
1. UniDac.v7.1.4.XE10.2  *** UniDac.v7.1.4.XE10.2 (49 downloads) ***
2. Lazarus -1.8.0 มี 3 part แยกไฟล์แล้วค่อยแตกไฟล์อีกทีนะครับ
– lazarus-1.8.0-fpc-3.0.4-win64.zip.001.zip  ***  lazarus-1.8.0-fpc-3.0.4-win64.zip.001 (28 downloads)   ***
– lazarus-1.8.0-fpc-3.0.4-win64.zip.002.zip ***  lazarus-1.8.0-fpc-3.0.4-win64.zip.002.zip (24 downloads) ***
– lazarus-1.8.0-fpc-3.0.4-win64.zip.003.zip ***  lazarus-1.8.0-fpc-3.0.4-win64.zip.003.zip (24 downloads) ***

3. zeosdbo-7.2.4-stable ***  zeosdbo-7.2.4-stable.zip (19 downloads) ***
4. SevenZipVCL_076 for Delphi XE10 *** SevenZipVCL_076 for Delphi XE10 (19 downloads) ***

5.ComPort.v4.11.FS  สำหรับเชื่อมต่อสาย Port Com หรือ USB
*** ComPort.v4.11.FS (19 downloads) ***

6…..

 12,906 total views,  4 views today