เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ดูแลระบบ ที่ใช้งาน HOSxP v3 นะครับ
*** ANTFinance_update_640610 (105 downloads ) ***
– เวอชั่น ANTFinance_update_640610  เพิ่มเมนู ระบบเพิ่มค่าใช้จ่าย [กรณีฉีดวัคซีน]

– จะเพิ่มค่าใช่จายเกี่ยวกับค่าวัคซีน  ตามตัวเลือกนะครับ  ถ้าเคยคีย์ไว้แล้วก็จะข้ามไปนะครับ  ไม่เพิ่มข้อมูลถ้ามีอยู่แล้ว และไม่แก้ไขข้อมูล นะครับ

– เพิ่ม icd10 = U119  เป็น type diage = 2 ถ้ามีอยู่แล้วก็จะข้ามไปนะครับ

– เมนูอื่น  ก็ตามปกตินะครับ  เคยอธิบายไว้แล้ว  อ่านได้ตามนี้นะครับ
https://www.youant.net/?s=ANTFinance

– หากมีการอัพเดตเวอชั่นใหม่ๆ จะเอามาแปะไว้ในนี้ให้ดาวโหลดกันนะครับ  (สำหรับสมาชิกเว็บเท่านั้นนะครับ)

Loading