แยกให้เฉพาะสมาชิกที่ใช้ HOSxP XE4 โดยเฉพาะนะครับ  มีอะไรใหม่ๆ หรือ ดีๆ จะเอามาแชร์ไว้ในหน้านี้นะครับ
– และสมาชิกเอามาให้ผมแชร์ต่อ  ก็ส่งมาให้ผมแปะไว้ได้นะครับ
– สังคมจะได้มีแหล่งเรียนรู้  เอาไว้แกะโค้ดกัน   เอาที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะครับ

หัวข้อแรก  เป็นรายงาน นะครับ
1. รายงานบริการทันตกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก-ในเด็กวัยเรียน-อายุ-4-12-ปี-Fee-Schedule
*** ดาวโหลด –>  รายงานบริการทันตกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก-ในเด็กวัยเรียน-อายุ-4-12-ปี-Fee-Schedule (132 downloads) ***

2. รายงานบริการทันตกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก-ในหญิงตั้งครรภ์-Fee-Schedule
*** ดาวโหลด –> รายงานบริการทันตกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก-ในหญิงตั้งครรภ์-Fee-Schedule (119 downloads) ***

3. XE-FORM-DOCTOR-CERT-1  (ใบรับรองแพทย์ทั่วไป)
*** XE-FORM-DOCTOR-CERT-1 (312 downloads) ***

*** รูปตัวอย่าง ***

4.XE-FORM-DOCTOR-CERT-2  ( ใบรับรองแพทย์ลาป่วย )
*** XE-FORM-DOCTOR-CERT-2.zip (321 downloads) ***

5. XE-FORM-DOCTOR-CERT-3 (ใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพ ร.ด.)
*** XE-FORM-DOCTOR-CERT-3 (220 downloads) ***

6. XE-FORM-DOCTOR-CERT-4  (ใบรับรองแพทย์ แรงงานต่างด้าว)
*** XE-FORM-DOCTOR-CERT-4 (224 downloads) ***

7. XE-FORM-DOCTOR-CERT-5 ( ใบรับรองแพทย์ฝังเข็ม )
*** XE-FORM-DOCTOR-CERT-5 (194 downloads) ***

8. XE-FORM-DOCTOR-CERT-10  ( ใบรับรองแพทย์แพทย์แผนไทย )
*** XE-FORM-DOCTOR-CERT-10 (228 downloads) ***

9. XE-FORM-DOCTOR-CERT-11 ( ใบรับรองแพทย์ใบขับขี่  )
*** XE-FORM-DOCTOR-CERT-11 (279 downloads) ***
*** รูปประกอบ ***

10. XE-FORM-COVID-19-LABEL-1_Pfizer Child เด็ก10โดส
*** XE-FORM-COVID-19-LABEL-1_Pfizerเด็ก10โดส (53 downloads) ***
*** รูปประกอบ ***


11.CUSTOM-PCU รายงานรายชื่อผู้ฉีด Vaccine Covid 19 เฉพาะเข็ม 1และ2 แต่ยังไม่มาฉีดเข็ม 3
*** CUSTOM-PCU รายงานรายชื่อผู้ฉีด Vaccine Covid 19 เฉพาะเข็ม 1และ2 แต่ยังไม่มาฉีดเข็ม 3 (1098 downloads) ***
*** รูปประกอบ ***

12.CUSTOM-Sticker-OPD-Detail—–by-VN-สำหรับ-PCU
*** CUSTOM-Sticker-OPD-Detail-----by-VN-สำหรับ-PCU (54 downloads) ***
*** รูปประกอบ ***

13. STOCK-INVOICE-1
*** STOCK-INVOICE-1 (14 downloads) ***

14.CUSTOM-ใบยากลับบ้านของผู้ป่วยนอก
*** CUSTOM-ใบยากลับบ้านของผู้ป่วยนอก (43 downloads) ***

15.CUSTOM-DRUG-ใบฉีดยาต่อเนื่อง-IPD
*** CUSTOM-DRUG-ใบฉีดยาต่อเนื่อง-IPD (24 downloads) ***

16.CUSTOM-รายงานรายชื่อเด็กที่ตรวจ G-6-PD
*** CUSTOM-รายงานรายชื่อเด็กที่ตรวจ G-6-PD (30 downloads) ***

17.CUSTOM-รายงานค่า-GFR-ผู้ป่วยคลินิกพิเศษ GFR น้อยกว่า 30
*** CUSTOM-รายงานค่า-GFR-ผู้ป่วยคลินิกพิเศษ GFR น้อยกว่า 30 (63 downloads) ***
— รูปประกอบ —

18. CUSTOM-คนไข้ทะเบียนเบาหวาน ที่แสดงค่า GFR ย้อนหลัง 3 ครั้ง ติดต่อกัน
*** CUSTOM-คนไข้ทะเบียนเบาหวาน ที่แสดงค่า GFR ย้อนหลัง 3 ครั้ง ติดต่อกัน (68 downloads) ***
–รูปประกอบ–

19.IN-PATIENT ใบงบหน้าค่ารักษาพยาบาล
*** IN-PATIENT ใบงบหน้าค่ารักษาพยาบาล (29 downloads) ***

20. XE-FORM-COVID-19-LABEL-1–comcenter1
*** เพิ่มตัวเลือก วัคซีน EVUSHELD  ผู้ผลิต ASTRA ZENECA
1 กล่อง 1 serial no ฉีด 1 คน ต้องการ Sticker ฉีด 1 ดวง Sticker ติดกล่อง 1 ดวง
*** XE-FORM-COVID-19-LABEL-1--comcenter1.zip (13 downloads) ***
*** รูปประกอบ ***


21.CUSTOM-รายชื่อผู้ป่วยและสาเหตุที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล-ER-IPD
*** CUSTOM-รายชื่อผู้ป่วยและสาเหตุที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล-ER-IPD (0 downloads) ***
*** รูปประกอบ ***

22.XE-FORM-DOCTOR-CERT-23
– ใบรับรองวัคซีนCovid-19 ครบ 5 เข็ม-form23
***  XE-FORM-DOCTOR-CERT-23.cds (41 downloads) ***
** รูปประกอบ **

23.

********************************************************************************

คู่มือ สำหรับ HOSxP XE4
1. คู่มือ ติดตั้ง BMSHOSxPStandard43Export (สำหรับมือใหม่)
*** คลิกดูคู่มือ ***

2. ไฟล์ติดตั้ง BMSHOSxPXE4CloudApplicationInstaller
*** ดาวโหลด –>  BMSHOSxPXE4CloudApplicationInstaller (46 downloads)  ***

3.

Loading