เตรียมความพร้อม ( ไฟล์ติดตั้ง เอาเฉพาะที่จำเป็น )
– Android Studio  ***  ดาวโหลด ***


– IntelliJ IDEA ( jetbrains )  *** ดาวโหลด *** สำหรับ Windows

– jdk-8u212-windows-x64  *** ดาวโหลด ***

– flutter_windows_v1.7.8+hotfix.4-stable  *** ดาวโหลด ***

– ติดตั้งให้ครบ  แล้วมาเริ่มเรียนกัน  ดูการติดตั้งจากคลิปนี้….. รออัพโหลดเสร็จ

Loading