โปรแกรม ANT Manage BackOffice
– ระบบจัดการบริหารทั่วไป
– รองรับทั้ง Window App และ Mobile App

– ANTBackOffice_update_v56_660201b
*** ANTBackOffice_update_v56_660201b (25 downloads) ***
– ปรับเพิ่มเมนู หมุนภาพ ในหน้า ลงรับหนังสือ –> แสกนเอกสาร

– ANTBackOffice_update_v51_651231
*** ANTBackOffice_update_v51_651231 (11 downloads) ***

– ANTBackOffice_update_v49_651226
*** ANTBackOffice_update_v49_651226 (3 downloads) ***
– แก้ไข bug แจ้งเตือน Line Notify หน้าจอขอใช้รถยนต์

– ANTWEBBackOffice_update_651226
*** ANTWEBBackOffice_update_651226 (6 downloads) ***

– ANTBackOffice_update_v36_650916c
*** ANTBackOffice_update_v36_650916c (31 downloads) ***
– แก้ไข bug ระบบอนุมัติห้องประชุม
– ปรับให้ยกเลิกการขอใช้ห้องประชุม แล้วถึงจะสามารถขอใช้ใหม่ได้ เฉพาะกรณีช่วงเวลาคาบเกี่ยวกัน
– เพิ่ม Tool นำเข้าจากไฟล์ excel กรณีข้อมูล รายการครุภัณฑ์ เพื่อไว้บันทึกใบสั่งซื้อครุภัณฑ์ แล้วโอนเข้าทะเบียนครุภัณฑ์
– เพิ่ม Font = Microsoft Sans Serif กรณีเอาไปติดตั้งบนเว็บ ผ่าน ANTWEBBackoffice

– ANTBackOffice_update_v34_650913
*** ANTBackOffice_update_v34_650913 (20 downloads) ***
– ANTWEBBackOffice_update_650825
*** ANTWEBBackOffice_update_650825.zip (14 downloads) ***
– ปรับเพิ่มฟิวล์แสดงแผนกที่ส่ง และแผนกที่ได้รับหนังสือ(เปิดอ่านแล้ว)
– ปรับเพิ่มแสดงฟิวล์ หน้าหนังสือรับ(ระบบสารบรรณ)
– เพิ่มหน้าจอ  เปิดใช้งาน อนุมัติรายการเบิกได้ กรณีราคาหน่วย = 0 (กำหนดได้ที่ หน้าจอตั้งค่าออกใบสั่งซื้อ)
– แก้ไข bug กรณีเคาะ space bar แล้วค้นหาไม่ได้
– อื่นๆ ที่แจ้ง เพิ่มฟิวล์ให้แสดง เพื่อจะส่งออก excel ได้นะครับ

– คู่มือการใช้งาน ANTBackOffice เวอชั่นล่าสุด
*** 2565 คู่มือการใช้งาน ANTBackOffice for Win ***

– เวอชั่น ANTBackOffice_update_v18_650701
*** ANTBackOffice_update_v18_650701 (24 downloads) ***
– เพิ่มระบบจัดการคลังผ้า
– ปรับหน้าจอระบบสารบรรณ (หน้าจอแสกนเอกสาร)
– ปิดฟิวล์บางฟิวล์ที่ไม่ได้ใช้งาน


– เวอชั่น ANTBackOffice_update_v16_650620
*** ANTBackOffice_update_v16_650620 (19 downloads) ***
– แก้ไขคำผิด “สารบัญ”  เป็น “สารบรรณ”
– กำหนด patch สำหรับตั้ง auto update ตามรูปนี้นะครับ

– เวอชั่น ANTBackOffice_update_v15_650610b
*** ANTBackOffice_update_v15_650610b (17 downloads) ***
– ปรับปรุงหน้าจอจัดเก็บลายเซ็น และหน้าจอสารบรรณ กำหนดเลข serial แต่ละปี
– เพิ่มเมนู ระบบเวรเปล
– เพิ่มเมนู ระบบจัดเก็บคลังผ้า

– เวอชั่น ANTBackOffice_update_v14_650522
*** ANTBackOffice_update_v14_650522 (14 downloads) ***
– เพิ่มเมนู ระบบจ่ายกลาง และ ทะเบียนขอใช้รถยนต์
– ปรับปรุงระบบการลา แทรกไฟล์ pdf กรณีใบรับรองแพทย์ลาป่วย

– เวอชั่น ANTBackOffice_update_v24_641229  *** ANTBackOffice_update_v24_641229 (41 downloads) ***
– เพิ่มระบบสร้างตาราง หรือสร้างฟิวล์อัติโนมัติหากติดตั้งและใช้งานเวอชั่นใหม่  (ไม่ต้องกดปุ่มอัพเดตแล้ว)
– อัพเดตระบบ sync กับ ANTWEBBackOffice ให้แล้ว  แก้ไขทั้ง 2 ทาง

– เวอชั่น build for รพ.เพชรบูรณ์
– เพิ่มระบบ re-po (เหมือน remed ) ในใบสั่งซื้อ
– เพิ่มฟิวล์แยกกลุ่มสินค้า 1 – 2
– เพิ่ม api เพื่อรองรับมาตราฐาน authen user กรณีออกเน็ตนอก
– เพิ่มฟิวล์เพื่อรองรับครุภัณฑ์ย่อย subset
– อื่นๆ การเก็บลายเซ็น template แต่ละ user
– เพิ่มปุ่ม Re-PO เอาไว้ดึงประวัติการสั่งซื้อที่ผ่านมา ของบริษัทเดิม หรือ คลังเดิม มาเพิ่มได้ กรณีสั่งซื้อสินค้าเดิมที่เคยซื้อมาแล้ว

– เวอชั่นใหม่ ปรับระบบแยกเป็น  Windows Application กับ Web Aapplication
– ANTBackOffice_update_v23_641205
*** ANTBackOffice_update_v23_641205 (15 downloads) ***

– ANTBackOffice_update_v22_641127
*** ANTBackOffice_update_v22_641127 (6 downloads) ***
– แก้ไข bug หน้าค้นหาในใบเบิก

– ANTBackOffice_update_v20_641123.zip
*** ANTBackOffice_update_v20_641123 (11 downloads) ***

– ANTBackOffice_update_v20_641101.zip
*** ANTBackOffice_update_v20_641101.zip (23 downloads)  ***


– และแยกเวอชั่น Web Application ต่างหาก
– login เข้าระบบ web application– มีเมนูหลักๆ อยู่ 3 โมดูล คือ
1. งานารบรรณ
2. งานบุคลากร
3. งานบริการ

– งานสารบรรณ

– และงานบริการ

– มีระบบบริการวัสดุ นำเข้า และเบิกจ่าย
คู่มือการใช้งานระบบวัสดุคงคลัง คีย์ใบสั่งซื้อ อนุมัติใบสั่งซื้อ และตรวจสอบยอดคงเหลือในคลังใหญ่

*** ฟอร์มรายงาน ****
– STOCK-SUBDRAW-1   ฟอร์มใบเบิก
*** STOCK-SUBDRAW-1 (19 downloads)  ***

– AManage_update_640415
*** AManage_update_640415 (16 downloads) ***
– เพิ่มฟิวล์ commandant เก็บข้อมูลตำแหน่งผู้อำนวยการฯ / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
– ยืนยันการอนุมัติ และแยกสีของ สถานะรอการเห็นชอบ  (สีขาว ) หัวหน้าเห็นชอบ (สีเหลือง) ผู้อำนวยการฯ เห็นชอบ (สีเขียว)
– เพิ่มระบบแจ้งเตือนทาง Line Notify การลา  กำหนดที่หน้า system setting นะครับ


– AManage_update_640218
*** AManage_update_640218 (20 downloads) ***
– ปรับปรุงระบบแจ้งสอบเทียบ เก็บไฟล์ pdf ของใบ cert ของครุภัณฑ์การแพทย์


– AManage_update_640215
*** AManage_update_640215 (13 downloads) ***
– ปรับปรุงเมนูแจ้งเวรเปล  เพิ่ม oxygen กับ เครื่องช่วยหายใจ
– และเพิ่มปุ่มแจ้งเข้า line notify

– AManage_update_631127
*** AManage_update_631127 (36 downloads) ***
– ปรับปรุงระบบแจ้งเวรเปล

– AManage_update_631027d
*** AManage_update_631027d (12 downloads) ***
– ปรับปรุงช่องค้นหา สินค้าใบฟอร์มใบเบิก เพิ่ม Lot : การผลิต ให้แล้ว

– โปรแกรม XE10AManage_Sync  สำหรับเชื่อมและดึงข้อมูลจากเครื่องเข้า/ออก งานด้วยลายนิ้วมือ
*** XE10AManage_Sync_630721 (38 downloads) ***
– ตั้ง auto นำเข้าข้อมูลจากเครื่องเก็บลายนิ้วมือ เข้างาน จากเครื่อง ZKTeco ได้แล้วนะครับ
*** XE10AManage_Sync (42 downloads) ***
– เครื่องเก็บลายนิ้วมือรุ่นนี้เท่านั้นนะครับ

– ไฟล์ apk สำหรับติดตั้งบนมือถือ Android นะครับ
app-antmanage-release.zip (111 downloads)

ความสามารถของโปรแกรม ANTManage BackOffice
***  ความสามารถของโปรแกรม ANTManage BackOffice (148 downloads)  ***
…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….
ปล.สำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่ ให้อ่านคู่มือตาม Link นะครับ
*** คู่มือ ANTManage Backoffice ***
……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..
ไฟล์ edoc_officialletter  สำหรับ template นะครับ
***  edoc_officialletter (29 downloads) ***
ไฟล์รายาน EDOC-Create-1 สำหรับพิมพ์ตาม template 1-6
***  EDOC-Create-1 (18 downloads) ***
ไฟล์รายาน EDOC-Create-2 สำหรับพิมพ์ตาม template 1-6
***  EDOC-Create-2 (18 downloads) ***
ไฟล์รายาน EDOC-Create-3 สำหรับพิมพ์ตาม template 1-6
***  EDOC-Create-3 (17 downloads) ***
ไฟล์รายาน EDOC-Create-4 สำหรับพิมพ์ตาม template 1-6
***  EDOC-Create-4 (18 downloads) ***
ไฟล์รายาน EDOC-Create-5 สำหรับพิมพ์ตาม template 1-6
***  EDOC-Create-5 (18 downloads) ***
ไฟล์รายาน EDOC-Create-6 สำหรับพิมพ์ตาม template 1-6
***  EDOC-Create-6 (18 downloads) ***

ไฟล์รายงาน CUSTOM-รายงานจ่ายเช็ค_ช่วงวันที่
*** CUSTOM-รายงานจ่ายเช็ค_ช่วงวันที่ (9 downloads) ***
ไฟล์รายงาน CUSTOM-รายงานจ่ายเช็ค_ช่วงวันที่_แยกตามลูกหนี้
*** CUSTOM-รายงานจ่ายเช็ค_ช่วงวันที่_แยกตามลูกหนี้ (10 downloads) ***
ไฟล์รายงาน CUSTOM-รายงานจ่ายเช็คแยกตามธนาคาร
*** CUSTOM-รายงานจ่ายเช็คแยกตามธนาคาร (9 downloads) ***

– บนอุปกรณ์มือถือ

ดาวโหลดเวอชั่น

AManage_update_631027
– ปรับปรุงระบบ สารบรรณ ระบบเกษียณหนังสือ ทะเบียนแจ้งซ่อม สรุปรายงานผลคลังสต๊อก และอื่นๆ – แก้ไข bug ที่แจ้งมาให้แล้วนะครับ
– ดาวโหลด

– AManage_update_4620226
–  AManage_update_4620226.zip (114 downloads)

****************************************************************************************
ดาวโหลดเวอชั่น 4620612c **

AManage_update_4620612c.zip (66 downloads)

ปล.แนบโครงสร้างเพิ่มเติมให้แล้วนะครับ
*****************************************************************************************

ดาวโหลดเวอชั่น 4620612b *

AManage_update_4620612b (18 downloads)

ปล.แนบโครงสร้างให้แล้วนะครับ เวอชั่นที่แล้วลืมแนบครับ
*****************************************************************************************

ดาวโหลดเวอชั่น 4620612

AManage_update_4620612 (22 downloads)
*****************************************************************************************
ดาวโหลดเวอชัน AManage_update_4620724

AManage_update_4620724.zip (25 downloads)

– ปรับเวอชัน Report Builder เป็นเวอชัน 17.02

– รองรับ QRCode

– ระบบจ่ายกลาง พร้อมให้ใช้งาน เอาไว้ออกสติกเกอร์ (ซัพพลาย/set) การนึ่งฆ่าเชื้อ
*****************************************************************************************
ดาวโหลดเวอชั่น AManage_update_620723b

AManage_update_620723b (14 downloads)

*****************************************************************************************
ดาวโหลดเวอชั่น  AManage_update_620817b
AManage_update_620817b.zip (23 downloads)
– เพิ่มระบบแจ้งเวรเปล + ใช้งานร่วมกับ HOSxP V3
– เพิ่มระบบจ่ายกลาง เบิกแบบ offline
– แก้ไขโครงสร้างให้รองรับการ web api

*****************************************************************************************
ดาวโหลดเวอชั่น  AManage_update_620920
AManage_update_620920 (16 downloads)
– เพิ่มตรวจสอบใบเบิก  คีย์สินค้าซ้ำ (ปรับให้เพิ่ม index ป้องการการคีย์ lot ซ้ำกับสินค้าซ้ำกันในใบเบิกเดียวกัน
– เพิ่มระบบตรวจสอบใบเบิก กรณีมียอดเบิกเกินจำนวน ทั้งหมดของ log นั้นๆ

*****************************************************************************************

ดาวโหลดเวอชั่น  AManage_update_620924G
AManage_update_620924g (24 downloads)
– ปรับปรุง stock_card ให้แสดงแยกปีงบ
– ปรับปรุง stock_card ดึงโดยไม่แยกคลังใหญ่
– เพิ่มรายงานตรวจสอบ stock po กรณีย้ายสินค้าไปคลังอื่น แล้วข้อมูลไม่แสดง
– ปรับปรุง ห้ามย้ายคลังใหญ่ กรณีเคยมีประวัติการสั่งซื้อแล้ว

*****************************************************************************************
ดาวโหลดเวอชั่น AManage_update_621015
AManage_update_621015 (9 downloads)
– เพิ่มระบบยืม/คืน ทะเบียนครุภัณฑ์

*****************************************************************************************
ดาวโหลดเวอชั่น AManage_update_621112
AManage_update_621112 (9 downloads)
– เพิ่มระบบเขียนหนังสือ ตาม template 1 – 6 ให้เลือก
– สามารถเซ็นเอกสาร ลงบน pdf ได้เลย บันทึกเป็นไฟล์ pdf เก็บลงฐานข้อมูล แยกตารางของแต่ละเดือน / ปีที่เป็นวันสร้างเอกสาร ขึ้นนี้  ไม่เก็บตารางเดียว แยกเก็บเป็นเดือนๆ เดือนละตาราง
– แก้ไข ค่าพื้นฐานจะต้องคีย์ในหน้าจอ  ทะเบียนรายการครุภัณฑ์
****************************************************************************************
ดาวโหลดเวอชั่น AManage_update_630102
***  AManage_update_630102 (13 downloads) ***
– แก้ไข bug ระบบออกหนังสือราชการ
– แสดงเลขที่รับ
– แก้ไขระบบขอใช้ห้องประชุม

*****************************************************************************************
ดาวโหลดเวอชั่น AManage_update_621124d
*** AManage_update_621124d (10 downloads) ***
ดาวโหลดเวอชั่น AManage_update_621124f
*** AManage_update_621124f (6 downloads) ***
– แก้ไข bug ระบบการลา
– แก้ไขระบบ serial ทะเบียนการลา  ให้แล้วนะครับ

*****************************************************************************************
ดาวโหลดเวอชั่น AManage_update_630117
*** AManage_update_630117 (48 downloads) ***
– ปรับแก้ไขคำแสดงในหน้า ทะเบียนลงรับหนังสือ
– เพิ่มเมนู ส่งออกไฟล์ PDF
– เพิ่มเมนู ทะเบียนครุภัรฑ์ < 10000
– เพิ่มช่องค้นหาใน ทะเบียนผู้รับผิดชอบ
– แก้ไข bug แสดงหน่วยงานผิด ในหน้าส่งแจ้งซ่อม*****************************************************************************************

 
*****************************************************************************************


– ปรับ dashboard ใหม่ รองรับกับเวอชันใหม่ AManage_update_620817b ขึ้นไปนะครับ

กำหนดการแจ้งเตือนทาง Line Notify ในโปรแกรม ANTmanage ตามรูปนี้นะครับ เมนู setting system –> ค่าเริ่มต้นระบบ

ปล.แก้ไข bug หน้าจอค้นหา user

*************************************************************************************************

*****************************************************************************************

หมายเหตุ
– เพิ่มเมนูรายงาน  รายงานสรุปการเบิกจ่าย-ต่อหน่วยงาน
– เพิ่มเมนูแก้ไข กรณีคีย์ราคาในใบสั่งซื้อผิด มีระบบแก้ไขสำหรับ Admin เพื่อไปแก้ไขทั้งหมด (ใบสั่งซื้อ , ใบส่งของ ,ยอดคงคลังใหญ่ , ใบเบิก(ถ้ามี)การเบิก


****************************************************************************************

 37,835 total views,  18 views today