ANT Manage BackOffice ระบบจัดการบริหารทั่วไป

โปรแกรม ANT Manage BackOffice
– ระบบจัดการบริหารทั่วไป
– รองรับทั้ง Window App และ Mobile App

– ANTBackOffice_update_v94_661231
*** ANTBackOffice_update_v94_661231 (0 downloads ) ***
– ปรับระบบ เกษียรหนังสือ แยก ( กลุ่มภารกิจ / รองผอ./ ผอ. )

– ANTBackOffice_update_v84_661204
***  ANTBackOffice_update_v84_661204 (16 downloads ) ***
– ปรับหน้าแสดง ลงรับหนังสือราชการ แสดง PDF View ด้วย
– เพิ่มปุ่ม เพิ่มแผนกย่อย ในหน้า เพิ่มตราปั้ม

– ANTBackOffice_update_v83_661203
*** ANTBackOffice_update_v83_661203 (0 downloads ) ***
– เพิ่มระบบเกษียณหนังสือราชการ

– ANTBackOffice_update_v72_661020
*** ANTBackOffice_update_v72_661020 (4 downloads ) ***
– เพิ่มเมนู ทะเบียนออกเช็ค
– เพิ่มเมนู ทะเบียนถ่ายเอกสาร
– เพิ่มเมนู หมายมอบงาน

– ANTBackOffice_update_v56_660201b
*** ANTBackOffice_update_v56_660201b (52 downloads ) ***
– ปรับเพิ่มเมนู หมุนภาพ ในหน้า ลงรับหนังสือ –> แสกนเอกสาร

– ANTBackOffice_update_v51_651231
*** ANTBackOffice_update_v51_651231 (13 downloads ) ***

– ANTBackOffice_update_v49_651226
*** ANTBackOffice_update_v49_651226 (4 downloads ) ***
– แก้ไข bug แจ้งเตือน Line Notify หน้าจอขอใช้รถยนต์

– ANTWEBBackOffice_update_651226
*** ANTWEBBackOffice_update_651226 (10 downloads ) ***

– ANTBackOffice_update_v36_650916c
*** ANTBackOffice_update_v36_650916c (33 downloads ) ***
– แก้ไข bug ระบบอนุมัติห้องประชุม
– ปรับให้ยกเลิกการขอใช้ห้องประชุม แล้วถึงจะสามารถขอใช้ใหม่ได้ เฉพาะกรณีช่วงเวลาคาบเกี่ยวกัน
– เพิ่ม Tool นำเข้าจากไฟล์ excel กรณีข้อมูล รายการครุภัณฑ์ เพื่อไว้บันทึกใบสั่งซื้อครุภัณฑ์ แล้วโอนเข้าทะเบียนครุภัณฑ์
– เพิ่ม Font = Microsoft Sans Serif กรณีเอาไปติดตั้งบนเว็บ ผ่าน ANTWEBBackoffice

– ANTBackOffice_update_v34_650913
*** ANTBackOffice_update_v34_650913 (21 downloads ) ***
– ANTWEBBackOffice_update_650825
*** ANTWEBBackOffice_update_650825.zip (19 downloads ) ***
– ปรับเพิ่มฟิวล์แสดงแผนกที่ส่ง และแผนกที่ได้รับหนังสือ(เปิดอ่านแล้ว)
– ปรับเพิ่มแสดงฟิวล์ หน้าหนังสือรับ(ระบบสารบรรณ)
– เพิ่มหน้าจอ  เปิดใช้งาน อนุมัติรายการเบิกได้ กรณีราคาหน่วย = 0 (กำหนดได้ที่ หน้าจอตั้งค่าออกใบสั่งซื้อ)
– แก้ไข bug กรณีเคาะ space bar แล้วค้นหาไม่ได้
– อื่นๆ ที่แจ้ง เพิ่มฟิวล์ให้แสดง เพื่อจะส่งออก excel ได้นะครับ

– คู่มือการใช้งาน ANTBackOffice เวอชั่นล่าสุด
*** 2565 คู่มือการใช้งาน ANTBackOffice for Win ***

– เวอชั่น ANTBackOffice_update_v18_650701
*** ANTBackOffice_update_v18_650701 (28 downloads ) ***
– เพิ่มระบบจัดการคลังผ้า
– ปรับหน้าจอระบบสารบรรณ (หน้าจอแสกนเอกสาร)
– ปิดฟิวล์บางฟิวล์ที่ไม่ได้ใช้งาน


– เวอชั่น ANTBackOffice_update_v16_650620
*** ANTBackOffice_update_v16_650620 (20 downloads ) ***
– แก้ไขคำผิด “สารบัญ”  เป็น “สารบรรณ”
– กำหนด patch สำหรับตั้ง auto update ตามรูปนี้นะครับ

– เวอชั่น ANTBackOffice_update_v15_650610b
*** ANTBackOffice_update_v15_650610b (19 downloads ) ***
– ปรับปรุงหน้าจอจัดเก็บลายเซ็น และหน้าจอสารบรรณ กำหนดเลข serial แต่ละปี
– เพิ่มเมนู ระบบเวรเปล
– เพิ่มเมนู ระบบจัดเก็บคลังผ้า

– เวอชั่น ANTBackOffice_update_v14_650522
*** ANTBackOffice_update_v14_650522 (15 downloads ) ***
– เพิ่มเมนู ระบบจ่ายกลาง และ ทะเบียนขอใช้รถยนต์
– ปรับปรุงระบบการลา แทรกไฟล์ pdf กรณีใบรับรองแพทย์ลาป่วย

– เวอชั่น ANTBackOffice_update_v24_641229  *** ANTBackOffice_update_v24_641229 (43 downloads ) ***
– เพิ่มระบบสร้างตาราง หรือสร้างฟิวล์อัติโนมัติหากติดตั้งและใช้งานเวอชั่นใหม่  (ไม่ต้องกดปุ่มอัพเดตแล้ว)
– อัพเดตระบบ sync กับ ANTWEBBackOffice ให้แล้ว  แก้ไขทั้ง 2 ทาง

– เวอชั่น build for รพ.เพชรบูรณ์
– เพิ่มระบบ re-po (เหมือน remed ) ในใบสั่งซื้อ
– เพิ่มฟิวล์แยกกลุ่มสินค้า 1 – 2
– เพิ่ม api เพื่อรองรับมาตราฐาน authen user กรณีออกเน็ตนอก
– เพิ่มฟิวล์เพื่อรองรับครุภัณฑ์ย่อย subset
– อื่นๆ การเก็บลายเซ็น template แต่ละ user
– เพิ่มปุ่ม Re-PO เอาไว้ดึงประวัติการสั่งซื้อที่ผ่านมา ของบริษัทเดิม หรือ คลังเดิม มาเพิ่มได้ กรณีสั่งซื้อสินค้าเดิมที่เคยซื้อมาแล้ว

– เวอชั่นใหม่ ปรับระบบแยกเป็น  Windows Application กับ Web Aapplication
– ANTBackOffice_update_v23_641205
*** ANTBackOffice_update_v23_641205 (16 downloads ) ***

– ANTBackOffice_update_v22_641127
*** ANTBackOffice_update_v22_641127 (7 downloads ) ***
– แก้ไข bug หน้าค้นหาในใบเบิก

– ANTBackOffice_update_v20_641123.zip
*** ANTBackOffice_update_v20_641123 (12 downloads ) ***

– ANTBackOffice_update_v20_641101.zip
*** ANTBackOffice_update_v20_641101.zip (25 downloads )  ***










– และแยกเวอชั่น Web Application ต่างหาก
– login เข้าระบบ web application



– มีเมนูหลักๆ อยู่ 3 โมดูล คือ
1. งานารบรรณ
2. งานบุคลากร
3. งานบริการ

– งานสารบรรณ

– และงานบริการ

– มีระบบบริการวัสดุ นำเข้า และเบิกจ่าย
คู่มือการใช้งานระบบวัสดุคงคลัง คีย์ใบสั่งซื้อ อนุมัติใบสั่งซื้อ และตรวจสอบยอดคงเหลือในคลังใหญ่

*** ฟอร์มรายงาน ****
– STOCK-SUBDRAW-1   ฟอร์มใบเบิก
*** STOCK-SUBDRAW-1 (20 downloads )  ***

– AManage_update_640415
*** AManage_update_640415 (19 downloads ) ***
– เพิ่มฟิวล์ commandant เก็บข้อมูลตำแหน่งผู้อำนวยการฯ / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
– ยืนยันการอนุมัติ และแยกสีของ สถานะรอการเห็นชอบ  (สีขาว ) หัวหน้าเห็นชอบ (สีเหลือง) ผู้อำนวยการฯ เห็นชอบ (สีเขียว)
– เพิ่มระบบแจ้งเตือนทาง Line Notify การลา  กำหนดที่หน้า system setting นะครับ






– AManage_update_640218
*** AManage_update_640218 (21 downloads ) ***
– ปรับปรุงระบบแจ้งสอบเทียบ เก็บไฟล์ pdf ของใบ cert ของครุภัณฑ์การแพทย์


– AManage_update_640215
*** AManage_update_640215 (15 downloads ) ***
– ปรับปรุงเมนูแจ้งเวรเปล  เพิ่ม oxygen กับ เครื่องช่วยหายใจ
– และเพิ่มปุ่มแจ้งเข้า line notify

– AManage_update_631127
*** AManage_update_631127 (37 downloads ) ***
– ปรับปรุงระบบแจ้งเวรเปล

– AManage_update_631027d
*** AManage_update_631027d (12 downloads ) ***
– ปรับปรุงช่องค้นหา สินค้าใบฟอร์มใบเบิก เพิ่ม Lot : การผลิต ให้แล้ว

– โปรแกรม XE10AManage_Sync  สำหรับเชื่อมและดึงข้อมูลจากเครื่องเข้า/ออก งานด้วยลายนิ้วมือ
*** XE10AManage_Sync_630721 (39 downloads ) ***
– ตั้ง auto นำเข้าข้อมูลจากเครื่องเก็บลายนิ้วมือ เข้างาน จากเครื่อง ZKTeco ได้แล้วนะครับ
*** XE10AManage_Sync (42 downloads ) ***
– เครื่องเก็บลายนิ้วมือรุ่นนี้เท่านั้นนะครับ

– ไฟล์ apk สำหรับติดตั้งบนมือถือ Android นะครับ
app-antmanage-release.zip (119 downloads )

ความสามารถของโปรแกรม ANTManage BackOffice
***  ความสามารถของโปรแกรม ANTManage BackOffice (159 downloads )  ***
…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….
ปล.สำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่ ให้อ่านคู่มือตาม Link นะครับ
*** คู่มือ ANTManage Backoffice ***
……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..
ไฟล์ edoc_officialletter  สำหรับ template นะครับ
***  edoc_officialletter (31 downloads ) ***
ไฟล์รายาน EDOC-Create-1 สำหรับพิมพ์ตาม template 1-6
***  EDOC-Create-1 (19 downloads ) ***
ไฟล์รายาน EDOC-Create-2 สำหรับพิมพ์ตาม template 1-6
***  EDOC-Create-2 (19 downloads ) ***
ไฟล์รายาน EDOC-Create-3 สำหรับพิมพ์ตาม template 1-6
***  EDOC-Create-3 (18 downloads ) ***
ไฟล์รายาน EDOC-Create-4 สำหรับพิมพ์ตาม template 1-6
***  EDOC-Create-4 (19 downloads ) ***
ไฟล์รายาน EDOC-Create-5 สำหรับพิมพ์ตาม template 1-6
***  EDOC-Create-5 (19 downloads ) ***
ไฟล์รายาน EDOC-Create-6 สำหรับพิมพ์ตาม template 1-6
***  EDOC-Create-6 (19 downloads ) ***

ไฟล์รายงาน CUSTOM-รายงานจ่ายเช็ค_ช่วงวันที่
*** CUSTOM-รายงานจ่ายเช็ค_ช่วงวันที่ (10 downloads ) ***
ไฟล์รายงาน CUSTOM-รายงานจ่ายเช็ค_ช่วงวันที่_แยกตามลูกหนี้
*** CUSTOM-รายงานจ่ายเช็ค_ช่วงวันที่_แยกตามลูกหนี้ (11 downloads ) ***
ไฟล์รายงาน CUSTOM-รายงานจ่ายเช็คแยกตามธนาคาร
*** CUSTOM-รายงานจ่ายเช็คแยกตามธนาคาร (10 downloads ) ***

– บนอุปกรณ์มือถือ

ดาวโหลดเวอชั่น

AManage_update_631027
– ปรับปรุงระบบ สารบรรณ ระบบเกษียณหนังสือ ทะเบียนแจ้งซ่อม สรุปรายงานผลคลังสต๊อก และอื่นๆ – แก้ไข bug ที่แจ้งมาให้แล้วนะครับ
– ดาวโหลด

– AManage_update_4620226
–  AManage_update_4620226.zip (114 downloads )

****************************************************************************************
ดาวโหลดเวอชั่น 4620612c **

AManage_update_4620612c.zip (66 downloads )

ปล.แนบโครงสร้างเพิ่มเติมให้แล้วนะครับ
*****************************************************************************************

ดาวโหลดเวอชั่น 4620612b *

AManage_update_4620612b (19 downloads )

ปล.แนบโครงสร้างให้แล้วนะครับ เวอชั่นที่แล้วลืมแนบครับ
*****************************************************************************************

ดาวโหลดเวอชั่น 4620612

AManage_update_4620612 (22 downloads )
*****************************************************************************************
ดาวโหลดเวอชัน AManage_update_4620724

AManage_update_4620724.zip (25 downloads )

– ปรับเวอชัน Report Builder เป็นเวอชัน 17.02

– รองรับ QRCode

– ระบบจ่ายกลาง พร้อมให้ใช้งาน เอาไว้ออกสติกเกอร์ (ซัพพลาย/set) การนึ่งฆ่าเชื้อ
*****************************************************************************************
ดาวโหลดเวอชั่น AManage_update_620723b

AManage_update_620723b (14 downloads )

*****************************************************************************************
ดาวโหลดเวอชั่น  AManage_update_620817b
AManage_update_620817b.zip (24 downloads )
– เพิ่มระบบแจ้งเวรเปล + ใช้งานร่วมกับ HOSxP V3
– เพิ่มระบบจ่ายกลาง เบิกแบบ offline
– แก้ไขโครงสร้างให้รองรับการ web api

*****************************************************************************************
ดาวโหลดเวอชั่น  AManage_update_620920
AManage_update_620920 (16 downloads )
– เพิ่มตรวจสอบใบเบิก  คีย์สินค้าซ้ำ (ปรับให้เพิ่ม index ป้องการการคีย์ lot ซ้ำกับสินค้าซ้ำกันในใบเบิกเดียวกัน
– เพิ่มระบบตรวจสอบใบเบิก กรณีมียอดเบิกเกินจำนวน ทั้งหมดของ log นั้นๆ

*****************************************************************************************

ดาวโหลดเวอชั่น  AManage_update_620924G
AManage_update_620924g (24 downloads )
– ปรับปรุง stock_card ให้แสดงแยกปีงบ
– ปรับปรุง stock_card ดึงโดยไม่แยกคลังใหญ่
– เพิ่มรายงานตรวจสอบ stock po กรณีย้ายสินค้าไปคลังอื่น แล้วข้อมูลไม่แสดง
– ปรับปรุง ห้ามย้ายคลังใหญ่ กรณีเคยมีประวัติการสั่งซื้อแล้ว

*****************************************************************************************
ดาวโหลดเวอชั่น AManage_update_621015
AManage_update_621015 (9 downloads )
– เพิ่มระบบยืม/คืน ทะเบียนครุภัณฑ์

*****************************************************************************************
ดาวโหลดเวอชั่น AManage_update_621112
AManage_update_621112 (9 downloads )
– เพิ่มระบบเขียนหนังสือ ตาม template 1 – 6 ให้เลือก
– สามารถเซ็นเอกสาร ลงบน pdf ได้เลย บันทึกเป็นไฟล์ pdf เก็บลงฐานข้อมูล แยกตารางของแต่ละเดือน / ปีที่เป็นวันสร้างเอกสาร ขึ้นนี้  ไม่เก็บตารางเดียว แยกเก็บเป็นเดือนๆ เดือนละตาราง
– แก้ไข ค่าพื้นฐานจะต้องคีย์ในหน้าจอ  ทะเบียนรายการครุภัณฑ์
****************************************************************************************
ดาวโหลดเวอชั่น AManage_update_630102
***  AManage_update_630102 (13 downloads ) ***
– แก้ไข bug ระบบออกหนังสือราชการ
– แสดงเลขที่รับ
– แก้ไขระบบขอใช้ห้องประชุม

*****************************************************************************************
ดาวโหลดเวอชั่น AManage_update_621124d
*** AManage_update_621124d (10 downloads ) ***
ดาวโหลดเวอชั่น AManage_update_621124f
*** AManage_update_621124f (6 downloads ) ***
– แก้ไข bug ระบบการลา
– แก้ไขระบบ serial ทะเบียนการลา  ให้แล้วนะครับ

*****************************************************************************************
ดาวโหลดเวอชั่น AManage_update_630117
*** AManage_update_630117 (55 downloads ) ***
– ปรับแก้ไขคำแสดงในหน้า ทะเบียนลงรับหนังสือ
– เพิ่มเมนู ส่งออกไฟล์ PDF
– เพิ่มเมนู ทะเบียนครุภัรฑ์ < 10000
– เพิ่มช่องค้นหาใน ทะเบียนผู้รับผิดชอบ
– แก้ไข bug แสดงหน่วยงานผิด ในหน้าส่งแจ้งซ่อม



*****************************************************************************************

 
*****************************************************************************************


– ปรับ dashboard ใหม่ รองรับกับเวอชันใหม่ AManage_update_620817b ขึ้นไปนะครับ

กำหนดการแจ้งเตือนทาง Line Notify ในโปรแกรม ANTmanage ตามรูปนี้นะครับ เมนู setting system –> ค่าเริ่มต้นระบบ

ปล.แก้ไข bug หน้าจอค้นหา user

*************************************************************************************************





*****************************************************************************************

หมายเหตุ
– เพิ่มเมนูรายงาน  รายงานสรุปการเบิกจ่าย-ต่อหน่วยงาน
– เพิ่มเมนูแก้ไข กรณีคีย์ราคาในใบสั่งซื้อผิด มีระบบแก้ไขสำหรับ Admin เพื่อไปแก้ไขทั้งหมด (ใบสั่งซื้อ , ใบส่งของ ,ยอดคงคลังใหญ่ , ใบเบิก(ถ้ามี)การเบิก






****************************************************************************************
– โรงพยาบาลที่ขึ้นระบบแล้ว ***
1. โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
2. โรงพยาบาลพหลฯ กาญจนบุรี
3. โรงพยาบาลสังขละบุรี กาญจนบุรี
4. โรงพยาบาลฝาง เชียงใหม่
5. โรงพยาบาลพญาเม็งราย เชียงราย
6. สสจ.ปัตตานี  จังหวัดปัตตานี
7. โรงพยาบาลบางกล่ำ
8. โรงพยาบาลบางคล้า
9. โรงพยาบาลพุนพิน นครศรีธรรมราช
10. โรงพยาบาลกะพ้อ ปัตตานี
11. โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ปัตตานี
12. โรงพยาบาลทุ่งยางแดง ปัตตานี
13. โรงพยาบาลปะนาเระ ปัตตานี
14. โรงพยาบาลมายอ ปัตตานี.
15. โรงพยาบาลแม่ลาน ปัตตานี
16. โรงพยาบาลไม้แก่น ปัตตานี
17. โรงพยาบาลยะรัง จังหวัดปัตตานี
18. โรงพยาบาลแก้งคร้อ
19. โรงพยาบาลยะหริ่ง ปัตตานี
20. โรงพยาบาลหนองจิก จังหวัดปัตตานี
****************************************************************************************

Loading