โปรแกรม ANT Manage BackOffice
– ระบบจัดการบริหารทั่วไป
– รองรับทั้ง Window App และ Mobile App
– เวอชั่นใหม่ ปรับระบบแยกเป็น  Windows Application กับ Web Aapplication
– ANTBackOffice_update_v22_641127
*** ANTBackOffice_update_v22_641127 (1 download) ***
– แก้ไข bug หน้าค้นหาในใบเบิก

– ANTBackOffice_update_v20_641123.zip
*** ANTBackOffice_update_v20_641123 (7 downloads) ***

– ANTBackOffice_update_v20_641101.zip
*** ANTBackOffice_update_v20_641101.zip (18 downloads)  ***


– และแยกเวอชั่น Web Application ต่างหาก
– login เข้าระบบ web application– มีเมนูหลักๆ อยู่ 3 โมดูล คือ
1. งานารบรรณ
2. งานบุคลากร
3. งานบริการ

– งานสารบรรณ

– และงานบริการ

– มีระบบบริการวัสดุ นำเข้า และเบิกจ่าย
คู่มือการใช้งานระบบวัสดุคงคลัง คีย์ใบสั่งซื้อ อนุมัติใบสั่งซื้อ และตรวจสอบยอดคงเหลือในคลังใหญ่

*** ฟอร์มรายงาน ****
– STOCK-SUBDRAW-1   ฟอร์มใบเบิก
*** STOCK-SUBDRAW-1 (16 downloads)  ***

– AManage_update_640415
*** AManage_update_640415 (12 downloads) ***
– เพิ่มฟิวล์ commandant เก็บข้อมูลตำแหน่งผู้อำนวยการฯ / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
– ยืนยันการอนุมัติ และแยกสีของ สถานะรอการเห็นชอบ  (สีขาว ) หัวหน้าเห็นชอบ (สีเหลือง) ผู้อำนวยการฯ เห็นชอบ (สีเขียว)
– เพิ่มระบบแจ้งเตือนทาง Line Notify การลา  กำหนดที่หน้า system setting นะครับ


– AManage_update_640218
*** AManage_update_640218 (17 downloads) ***
– ปรับปรุงระบบแจ้งสอบเทียบ เก็บไฟล์ pdf ของใบ cert ของครุภัณฑ์การแพทย์


– AManage_update_640215
*** AManage_update_640215 (12 downloads) ***
– ปรับปรุงเมนูแจ้งเวรเปล  เพิ่ม oxygen กับ เครื่องช่วยหายใจ
– และเพิ่มปุ่มแจ้งเข้า line notify

– AManage_update_631127
*** AManage_update_631127 (35 downloads) ***
– ปรับปรุงระบบแจ้งเวรเปล

– AManage_update_631027d
*** AManage_update_631027d (11 downloads) ***
– ปรับปรุงช่องค้นหา สินค้าใบฟอร์มใบเบิก เพิ่ม Lot : การผลิต ให้แล้ว

– โปรแกรม XE10AManage_Sync  สำหรับเชื่อมและดึงข้อมูลจากเครื่องเข้า/ออก งานด้วยลายนิ้วมือ
*** XE10AManage_Sync_630721 (34 downloads) ***
– ตั้ง auto นำเข้าข้อมูลจากเครื่องเก็บลายนิ้วมือ เข้างาน จากเครื่อง ZKTeco ได้แล้วนะครับ
*** XE10AManage_Sync (39 downloads) ***
– เครื่องเก็บลายนิ้วมือรุ่นนี้เท่านั้นนะครับ

– ไฟล์ apk สำหรับติดตั้งบนมือถือ Android นะครับ
app-antmanage-release.zip (97 downloads)

ความสามารถของโปรแกรม ANTManage BackOffice
***  ความสามารถของโปรแกรม ANTManage BackOffice (122 downloads)  ***
…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….
ปล.สำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่ ให้อ่านคู่มือตาม Link นะครับ
*** คู่มือ ANTManage Backoffice ***
……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..
ไฟล์ edoc_officialletter  สำหรับ template นะครับ
***  edoc_officialletter (25 downloads) ***
ไฟล์รายาน EDOC-Create-1 สำหรับพิมพ์ตาม template 1-6
***  EDOC-Create-1 (16 downloads) ***
ไฟล์รายาน EDOC-Create-2 สำหรับพิมพ์ตาม template 1-6
***  EDOC-Create-2 (16 downloads) ***
ไฟล์รายาน EDOC-Create-3 สำหรับพิมพ์ตาม template 1-6
***  EDOC-Create-3 (15 downloads) ***
ไฟล์รายาน EDOC-Create-4 สำหรับพิมพ์ตาม template 1-6
***  EDOC-Create-4 (16 downloads) ***
ไฟล์รายาน EDOC-Create-5 สำหรับพิมพ์ตาม template 1-6
***  EDOC-Create-5 (16 downloads) ***
ไฟล์รายาน EDOC-Create-6 สำหรับพิมพ์ตาม template 1-6
***  EDOC-Create-6 (16 downloads) ***

ไฟล์รายงาน CUSTOM-รายงานจ่ายเช็ค_ช่วงวันที่
*** CUSTOM-รายงานจ่ายเช็ค_ช่วงวันที่ (7 downloads) ***
ไฟล์รายงาน CUSTOM-รายงานจ่ายเช็ค_ช่วงวันที่_แยกตามลูกหนี้
*** CUSTOM-รายงานจ่ายเช็ค_ช่วงวันที่_แยกตามลูกหนี้ (7 downloads) ***
ไฟล์รายงาน CUSTOM-รายงานจ่ายเช็คแยกตามธนาคาร
*** CUSTOM-รายงานจ่ายเช็คแยกตามธนาคาร (7 downloads) ***

– บนอุปกรณ์มือถือ

ดาวโหลดเวอชั่น

AManage_update_631027
– ปรับปรุงระบบ สารบรรณ ระบบเกษียณหนังสือ ทะเบียนแจ้งซ่อม สรุปรายงานผลคลังสต๊อก และอื่นๆ – แก้ไข bug ที่แจ้งมาให้แล้วนะครับ
– ดาวโหลด

– AManage_update_4620226
–  AManage_update_4620226.zip (111 downloads)

****************************************************************************************
ดาวโหลดเวอชั่น 4620612c **

AManage_update_4620612c.zip (65 downloads)

ปล.แนบโครงสร้างเพิ่มเติมให้แล้วนะครับ
*****************************************************************************************

ดาวโหลดเวอชั่น 4620612b *

AManage_update_4620612b (16 downloads)

ปล.แนบโครงสร้างให้แล้วนะครับ เวอชั่นที่แล้วลืมแนบครับ
*****************************************************************************************

ดาวโหลดเวอชั่น 4620612

AManage_update_4620612 (22 downloads)
*****************************************************************************************
ดาวโหลดเวอชัน AManage_update_4620724

AManage_update_4620724.zip (25 downloads)

– ปรับเวอชัน Report Builder เป็นเวอชัน 17.02

– รองรับ QRCode

– ระบบจ่ายกลาง พร้อมให้ใช้งาน เอาไว้ออกสติกเกอร์ (ซัพพลาย/set) การนึ่งฆ่าเชื้อ
*****************************************************************************************
ดาวโหลดเวอชั่น AManage_update_620723b

AManage_update_620723b (14 downloads)

*****************************************************************************************
ดาวโหลดเวอชั่น  AManage_update_620817b
AManage_update_620817b.zip (23 downloads)
– เพิ่มระบบแจ้งเวรเปล + ใช้งานร่วมกับ HOSxP V3
– เพิ่มระบบจ่ายกลาง เบิกแบบ offline
– แก้ไขโครงสร้างให้รองรับการ web api

*****************************************************************************************
ดาวโหลดเวอชั่น  AManage_update_620920
AManage_update_620920 (16 downloads)
– เพิ่มตรวจสอบใบเบิก  คีย์สินค้าซ้ำ (ปรับให้เพิ่ม index ป้องการการคีย์ lot ซ้ำกับสินค้าซ้ำกันในใบเบิกเดียวกัน
– เพิ่มระบบตรวจสอบใบเบิก กรณีมียอดเบิกเกินจำนวน ทั้งหมดของ log นั้นๆ

*****************************************************************************************

ดาวโหลดเวอชั่น  AManage_update_620924G
AManage_update_620924g (24 downloads)
– ปรับปรุง stock_card ให้แสดงแยกปีงบ
– ปรับปรุง stock_card ดึงโดยไม่แยกคลังใหญ่
– เพิ่มรายงานตรวจสอบ stock po กรณีย้ายสินค้าไปคลังอื่น แล้วข้อมูลไม่แสดง
– ปรับปรุง ห้ามย้ายคลังใหญ่ กรณีเคยมีประวัติการสั่งซื้อแล้ว

*****************************************************************************************
ดาวโหลดเวอชั่น AManage_update_621015
AManage_update_621015 (9 downloads)
– เพิ่มระบบยืม/คืน ทะเบียนครุภัณฑ์

*****************************************************************************************
ดาวโหลดเวอชั่น AManage_update_621112
AManage_update_621112 (9 downloads)
– เพิ่มระบบเขียนหนังสือ ตาม template 1 – 6 ให้เลือก
– สามารถเซ็นเอกสาร ลงบน pdf ได้เลย บันทึกเป็นไฟล์ pdf เก็บลงฐานข้อมูล แยกตารางของแต่ละเดือน / ปีที่เป็นวันสร้างเอกสาร ขึ้นนี้  ไม่เก็บตารางเดียว แยกเก็บเป็นเดือนๆ เดือนละตาราง
– แก้ไข ค่าพื้นฐานจะต้องคีย์ในหน้าจอ  ทะเบียนรายการครุภัณฑ์
****************************************************************************************
ดาวโหลดเวอชั่น AManage_update_630102
***  AManage_update_630102 (12 downloads) ***
– แก้ไข bug ระบบออกหนังสือราชการ
– แสดงเลขที่รับ
– แก้ไขระบบขอใช้ห้องประชุม

*****************************************************************************************
ดาวโหลดเวอชั่น AManage_update_621124d
*** AManage_update_621124d (10 downloads) ***
ดาวโหลดเวอชั่น AManage_update_621124f
*** AManage_update_621124f (6 downloads) ***
– แก้ไข bug ระบบการลา
– แก้ไขระบบ serial ทะเบียนการลา  ให้แล้วนะครับ

*****************************************************************************************
ดาวโหลดเวอชั่น AManage_update_630117
*** AManage_update_630117 (42 downloads) ***
– ปรับแก้ไขคำแสดงในหน้า ทะเบียนลงรับหนังสือ
– เพิ่มเมนู ส่งออกไฟล์ PDF
– เพิ่มเมนู ทะเบียนครุภัรฑ์ < 10000
– เพิ่มช่องค้นหาใน ทะเบียนผู้รับผิดชอบ
– แก้ไข bug แสดงหน่วยงานผิด ในหน้าส่งแจ้งซ่อม*****************************************************************************************

 
*****************************************************************************************


– ปรับ dashboard ใหม่ รองรับกับเวอชันใหม่ AManage_update_620817b ขึ้นไปนะครับ

กำหนดการแจ้งเตือนทาง Line Notify ในโปรแกรม ANTmanage ตามรูปนี้นะครับ เมนู setting system –> ค่าเริ่มต้นระบบ

ปล.แก้ไข bug หน้าจอค้นหา user

*************************************************************************************************

*****************************************************************************************

หมายเหตุ
– เพิ่มเมนูรายงาน  รายงานสรุปการเบิกจ่าย-ต่อหน่วยงาน
– เพิ่มเมนูแก้ไข กรณีคีย์ราคาในใบสั่งซื้อผิด มีระบบแก้ไขสำหรับ Admin เพื่อไปแก้ไขทั้งหมด (ใบสั่งซื้อ , ใบส่งของ ,ยอดคงคลังใหญ่ , ใบเบิก(ถ้ามี)การเบิก


****************************************************************************************

 20,797 total views,  12 views today