• เวอชั่นล่าสุด ดาวโหลดตามนี้นะครับ
  – iconnect2020_FULL_Install_631012
  *** iconnect2020_FULL_Install_631012b (156 downloads) ***

  – iconnect2020 ( build 631005 )

  – นำเข้าแบบเลือกช่วงเดือนให้แล้วนะครับ
  – แต่ admin ต้องตรวจสอบ และนำเข้าเอาเองนะครับ เพื่อความมั่นใจ
  – เลือกได้เฉพาะตารางที่มีฟิวส์ ประเภท date เท่านั้นนะครับ. และ เป็นฟิวส์แรก ถ้ากรณีมีชนิด date หลายฟิวส์

  *** iconnect2020_FULL_Install_631005 (67 downloads) ***
  รายละเอียดตามคลิปนี้เลยครับ

Loading